Mogan Gölü'ne taşınan kirlilik yükünün tespiti ve gölün kirlilik seviyesinin belirlenmesi

2013-12-31
Ankara Metropolitan alanın yaklaşık 20 km güneyinde yer alan ve bu nedenle yoğun kirlilik baskısı altında bulunan Mogan-Eymir Gölleri ve yakın çevresi 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş olup göllerin doğal durumlarının korunması amacıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (eski ismi ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) tarafından gerekli araştırma , planlama ve proje çalışmaları başlatılmıştır. Mogan Gölü havzasının %65’inde kuru tarım yapılırken havzanın %27’sini meralar kaplamaktadır. Mogan Gölü havzası, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk, az yağışlı karasal iklim tipi hakimdir. Bölge bitki örtüsü bakımından bozkır görünümlüdür. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda Mogan Gölü’nün su kalitesini tehdit eden en önemli baskılardan bir tanesinin yoğun tarımsal faaliyetler olduğu belirtilmiştir. Tarımsal faaliyetler sonucu gerek derelerle, gerekse yüzey akış ile taşınan sedimenin gölün giderek daralmasına, sedimen ile birlikte tarım arazilerinden azot ve fosfor içeren organik maddeler, pestisit ve gübre kaynaklı organik maddeler gelmesininde gölün su kalitesini olumsuz yönde etkilendiğini vurgulamaktadır. Önerilen çalışmanın ana hedefi, tarımsal faaliyetlerden dolayı su kalitesi gerilemiş olan Mogan Gölü’ne taşınan toplam günlük maksimum besin yükünü hesaplamak ve gölün kirlilik seviyesinin tespitidir. Önerilen çalışma bir yılı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Mogan Gölü havzasında hali hazırda var olan su kalitesi ile ilgili verilerin toplanması ve değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, kirliliğin en fazla yaşandığı yaz aylarında Mogan Gölü üzerinde en az üç noktada ve farklı derinliklerde çözünmüş oksijen, pH, sıcaklık ve elektrik iletkenliği anlık ölçümlerini kapsayan saha çalışmaları yapılacaktır. Önerilen proje sonunda elde edilecek veriler sorumlu kurumlar ile paylaşılarak proje çıktılarının gölde iyileştirme çalışmalarına altlık oluşturması amaçlanmaktadır.

Suggestions

EUMETSAT-H10 Kar kaplı Alan ürününün kavramsal bir hidroloji modeline asimilasyonu
Akyürek, Sevda Zuhal(2014-12-31)
Bu çalışmada 2009-2011 su yılları için kalibre edilecek ve 2012 su yılı için doğrulaması yapılacak olan kavramsal yarı dağılımlı hidrolojik modele, H10 kar kaplı alan ürünü asimile edilerek akım ve kar simulasyonlarında meydana gelecek değişim değerlendirilecektir. Literatürde yer alan asimilasyon yöntemlerinden Ensemble Kalman filtreleme ve parçacık filtreleme yöntemleri kullanılacaktır.
Batı Türkiye’de Kozak Plütonu’nun Yaşı ve Tektonik Önemi
Bozkurt, Erdin; Tokay, Bülent(2017-12-31)
Oligo-Miyosen granitik plütonları Batı Türkiye’nin önemli kaya toplulukları arasında yeralırken, özellikle Neotetis Okyanusu’nun kapanmasını takip eden süreçte bölgede etkin olan genişlemeli tektonizmanın başlangıç yaşı, kökeni ve evrimine ışık tutacak niteliktedirler. Granitik kayalardan ayıklanan zirkonlarda LA-SF-ICP-MS yöntemi ile U-Pb, biyotit, hornblend ±ortoklaz gibi minerallerde ise Ar-Ar izotop çalışmaları kaya topluluklarının kristalleşme ve soğuma yaşlarını ortaya konması amacına yönelik olarak s...
İnce Film-Katı Oksit Yakıt Pillerinde Performans Optimizasyonu
Öztürk, Tayfur; Livan, Pelin(2017-12-31)
Katı oksit yakıt pilleri sahip oldukları yüksek enerji verimliliği, alternatifli yakıt seçenekleri ve çevre dostu olmak gibi üstün özelliklerinden dolayı yeni nesil enerji cihazlarının geliştirilmesi alanında son derece dikkat çeken enerji dönüşüm düzenekleridir. Oksit malzemelerde difüzyon mekanizmasını aktive etmek için gerekli olan yüksek sıcaklıklar, katı oksit yakıt pillerinin hem üretim hem de kullanım aşamalarında düşük güvenlik, yüksek maliyet ve kısa çalışma ömrü gibi çeşitli zorlukları beraberinde...
KOHEZYONSUZ ZEMINLERIN ÇIFT YÖNLÜ DÖNGÜSEL BURULMA TESTI
Çetin, Kemal Önder(2013-12-31)
Ülkemizde gerçeklesen son depremlerde görüldügü üzere, çogunlukla zemin karakterinin iyi belirlenememesinin sonucunda hatali temel tasarimindan kaynakli , yapilarin yikilmakta ya da oturulamayacak durumda hasar gördügü gözlemlenmistir. Afyon-Dinar depremi sonrasinda birçok yapida karsilasildigi gibi, dinamik yük altinda yapilarin kenar ve köse kisimlarinin zemine asiri yüklendigi anda eksenel ve kesme yüklerinin zemine birlikte etkidigi görülmüstür. Bu anlarda, zemin dayanimi asilarak yapilarda çökme meydan...
POTASYUM TİTANAT İNCE FİBER KATKILI POLİMER KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Öztürk, Abdullah; Timuçin, Muharrem; Ağartan, Lütfi(2013-12-31)
Proje, günümüzde ticari kullanımı yaygın olan reçine kompozitlerine kıyasla, üstün mekanik ve tribolojik özelliklere sahip ve daha fonksiyonel diş dolgularının daha ucuz ve kolay üretilebilir, uygulanabilir şekilde tasarlanması ve üretilmesini kapsamaktadır. Bu amaçla potasyum titanat (K2O. nTiO2, n=4,8) ince fiberleri, dolgu reçinelerine katkılanarak polimerik yapı mekanik olarak güçlendirilecektir. İnce fiberlerin dolgu reçinelerini güçlendirdiği bilnmektedir, fakat potasyum titanat ince fiberlerinin bu a...
Citation Formats
E. Alp, “Mogan Gölü’ne taşınan kirlilik yükünün tespiti ve gölün kirlilik seviyesinin belirlenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61881.