Menteşe Sancağı Köyceğiz Kazası Çiftliklerinde Meydana Gelen Mülkiyet Dönüşümlerinin ve Güç İlişkilerinin Artzamanlı Bir Değerlendirmesi, 1750-1950

2015-12-31
Bu proje, Aydın vilayetine bağlı Menteşe sancağı Köyceğiz kazasında 18. yüzyılın ikinci yarısında Mihrişah Sultan vakfına tahsis edilen çiftliklerin, 19. yüzyılın son çeyreğinde devlete ve köylülere ait ormanlara el koyması sonucunda ortaya çıkan mülkiyet çekişmelerinin ve güç mücadelelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve kalitatif data analizi kullanılarak uzun dönemli bir değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Suggestions

Buharlı Gemilerin Donanmaya Girişi ve Osmanlı Donanmasında Değişim (1828-1914); İnşa, Tedarik, İdame, Tamirat, Mühimmat ve Maliyet Meseleleri
Orbay, Kayhan; Zorlu Durukan, Şefika Akile(2015-12-31)
Bu proje, Osmanlı Donanmasının buharlı makine tahrikli ve demir/çelik gövdeli gemilerle donatılmasını, askeri ve teknik bir modernizasyon olmasının ötesinde iktisadi ve mali yönleri ile birlikte değerlendirmeye yönelik bir çalışmayı desteklemek amacındadır.
Buharlı Gemilerin Donanmaya Girişi ve Osmanlı Donanmasında Değişim (1828-1914)
Orbay, Kayhan; Zorlu Durukan, Şefika Akile; Dursun, Selçuk(2015-12-31)
Bu proje, Osmanlı Donanmasının buharlı makine tahrikli ve demir/çelik gövdeli gemilerle donatılmasını, askeri ve teknik bir modernizasyon olmasının ötesinde iktisadi ve mali yönleri ile birlikte değerlendirmeye yönelik daha kapsamlı bir çalışmayı desteklemek amacındadır.
Habsburg Askeri Üretim ve Lojistik Sisteminde Tedarik, Teşkilat, Fiyat ve Maliyetler, 1566-1739
Orbay, Kayhan(2017-12-31)
Bu proje 1566-1739 yılları arasında Osmanlı ve Habsburg devletlerinin askeri lojistik sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemeyi ve elde edilen neticeleri askeri ve iktisadi tarih açısından değerlendirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir projenin yurtdışı arşivlerindeki ön araştırmasına yöneliktir. Geniş kapsamlı proje merkezi önemdeki dört askeri malzemenin fiyat ve maliyetleri, üretim, tedarik ve nakliye süreçleri ve lojistik teşkilat, teşkilatın idari ve iktisadi etkinliği meseleleri, depolama, envanter...
Ulusal Yetki Alanlarının Ötesinde Kalan Deniz Alanlarında Yer Alan Biyolojik Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi
Güneş, Şule(2018-12-31)
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde (BMDHS), Bölge’de bulunan biyolojik kaynaklar konusunda özel bir düzenleme yer almamakta ve bu durum bu kaynakların tabi olacağı hukuki rejimin niteliğine ilişkin tartışmalı bir durum yaratmaktadır. İnsanlığın gıda ve ilaç gereksinimlerinin karşılanması için önemli bir potansiyel taşıyan biyolojik kaynakların tabi olacağı hukuki rejime ilişkin, uluslar arası bir sözleşme hazırlığı yürütülmektedir. 20-22 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen Rio+20 toplantıs...
İngiliz Arşiv Belgeleri'ne Göre Osmanlı-İngiliz İlişkileri, 1578-1800
Tülüveli, Güçlü; Şans Yıldırım, Ömür(2015-12-31)
Yapılması amaçlanan bu çalışma, İstanbul özelinde Osmanlı-İngiliz ilişkilerini çalışmayı hedeflemektedir. 1578-1800 yıllarını kapsayan çalışma Osmanlı-İngiliz ticari ve politik ilişkileri tarihsel gelişim sürecini inceleyecektir
Citation Formats
S. Dursun and K. Orbay, “Menteşe Sancağı Köyceğiz Kazası Çiftliklerinde Meydana Gelen Mülkiyet Dönüşümlerinin ve Güç İlişkilerinin Artzamanlı Bir Değerlendirmesi, 1750-1950,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61888.