Ulusal Yetki Alanlarının Ötesinde Kalan Deniz Alanlarında Yer Alan Biyolojik Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi

2018-12-31
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde (BMDHS), Bölge’de bulunan biyolojik kaynaklar konusunda özel bir düzenleme yer almamakta ve bu durum bu kaynakların tabi olacağı hukuki rejimin niteliğine ilişkin tartışmalı bir durum yaratmaktadır. İnsanlığın gıda ve ilaç gereksinimlerinin karşılanması için önemli bir potansiyel taşıyan biyolojik kaynakların tabi olacağı hukuki rejime ilişkin, uluslar arası bir sözleşme hazırlığı yürütülmektedir. 20-22 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen Rio+20 toplantısında alınan kararların etkisiyle 66/288 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul kararı uyarınca oluşturulan çalışma grubu (Ad Hoc Open Ended Informal Working Group to Study Issues RelatingOkyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak küresel bir strateji olarak kabul edilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma 2030 küresel hedeflerinden biri olan Sudaki Yaşam (Life Below Water) buna yönelik olarak, denizlerdeki canlıların sürdürülebilirliği konusunda alınması gereken tedbirlere yer vermektedir. Bunun yanı sıra, ulusal yetki alanlarının ötesinde yer alan canlı kaynakların mevcut hukuki düzenlemeleri telif eden, uluslararası bir sözleşme ile güvenceye alınması konusunda önemli çalışmalar yürütülmektedir. 66/288 sayılı BM Genel Kurul kararı uyarınca oluşturulan çalışma grubunun yürüttüğü çalışmaların, BMDHS ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi hükümleri bağlamında ele alınıp değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Citation Formats
Ş. Güneş, “Ulusal Yetki Alanlarının Ötesinde Kalan Deniz Alanlarında Yer Alan Biyolojik Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59610.