Hide/Show Apps

Sağlıksız , virüslü domates tohumlarının erken tespitinde NMR Relaksometre Tekniğinin Kullanılması

Dünya nüfusunun hızla artması ve tarım üretim alanlarının sınırlı olması, verimli bir üretimi gerektirmektedir. Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikleri, temiz enerji elde etmek için mısır ve buğday gibi bitkilerin enerji bitkisi olarak sınıflandırılıp üretim alanlarının bu enerji bitkilerine kaydırılması son yıllarda verimi etkileyen önemli faktörler olmuştur. Diğer taraftan, bakteriyel ve viral hastalıklar, etkin bir mücadele yönteminin olmaması sebebiyle sebze/meyve üretimini olumsuz etkileyen diğer faktörleri oluşturmaktadır. Bu projede bu sorun üzerine gidilecek ve virüsle enfekte edilmiş tohumların ekim yapılmadan önce hastalıklarının kolayca tespit edilebilmesi için yeni bir metot olarak nitelendirebileceğimiz nükleer manyetik rezonans (NMR) relaksometre tekniği kullanılacaktır. Günümüzde, enfekte olmuş ürünlerin tespiti için çoğunlukla, yüksek maliyetli ve zaman gerektiren moleküler genetik teknikleri kullanılmaktadır. Ayrıca tohum kökenli olan hastalıkların her bir tohum veya tohum partisi için yapılması ve belirlenmesi de oldukça güçtür. Bu tip analizler ancak belirli miktarda tohumda veya tohum partisinde yapılarak sonuç alınmaya çalışılmaktadır. Fakat bir tek tohumun bile virüs veya bakteriyel hastalık etmeniyle bulaşık olması yetiştiricilik esnasında tüm bitkileri risk altına sokmaktadır. Tabi ki günümüzde bu hastalıkları belirleme yöntemleri vardır. Bu yöntemler hem maliyetli hem de tüm tohum partilerinin tamamına uygulanma şansı oldukça düşüktür. Güveni