Elektroeğirme Yöntemi ile Nanolif Bazlı Aktif Ambalaj Malzemesi Geliştirilmesi Ve Gıda Validasyonu

Download
2018
Şümnü, Servet Gülüm
Uyar, Tamer
Ayhan, Zehra
Şahin, Serpil
Nanolif elde etmek için kullanılan yöntemler arasında elektroegirme, düzenek kurulumununbasit ve ucuz olması ve kısa islem süresi ile öne çıkmaktadır. Elektroegirme yöntemi ilesentetik maddelerden nanolif üretimi yaygınken, son yıllarda biyopolimer esaslı nanolifüretimine olan ilgi artmıstır. Bu sebeple, ilk olarak farklı konsantrasyonlarda hazırlananbezelye unu, mercimek unu, soya proteini ve hidroksipropil metil selüloz (HPMC) bazlıçözeltilerin reolojik özellikleri ve çözelti iletkenlikleri ölçülmüstür. Daha sonra hazırlanançözeltiler degisik kosullarda elektroegirme islemine tabii tutulmustur. Nanoliflerin homojenligigöz önünde bulundurularak en uygun çözelti konsantrasyonları ve elektroegirmeparametreleri belirlenmistir. Elektroegirme yöntemi ile elde edilen nanolifler, yüksek yüzeyalanı/hacim oranına sahip olmasından dolayı aktif ambalajlama için avantajlı bir seçenektir.Projede, antioksidan içeren aktif ambalajlar ile gıdaların oksidasyon hızının azaltılmasıamaçlanmıstır. Bu amaç dogrultusunda, farklı oranlarda galik asit bezelye unu, mercimekunu, soya proteini ve hidroksipropil metil selüloz bazlı nanoliflerin içine elektroegirme yöntemiile basarılı bir sekilde enkapsüle edilmistir. Elde edilen homojen nanoliflerin gallik asityüklenme verimleri ve antioksidan kapasiteleri belirlenip, yüksek verim ve antioksidanmiktarına sahip nanolifler cevizin ambalajlanması için kullanılmıstır. Yapılan hızlı oksidasyontesti sonucunda, galik asit yüklü nanolifler kullanılarak ambalajlanan cevizlerin kontrolgrubundaki cevizlere oranlara daha düsük oksidasyon degerlerine sahip olduklarıbelirlenmistir. Böylece biyopolimer bazlı galik asit yüklü nanolif üretimi basarıylagerçeklestirilip, elde edilen nanoliflerin aktif ambalaj malzemesi olarak kullanımı önerilmistir.
Citation Formats
S. G. Şümnü, T. Uyar, Z. Ayhan, and S. Şahin, “Elektroeğirme Yöntemi ile Nanolif Bazlı Aktif Ambalaj Malzemesi Geliştirilmesi Ve Gıda Validasyonu,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBek5qSXk.