Hide/Show Apps

Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Polimerlerin Jelleşme Özelliklerinin İncelenmesi

2018-12-31
Alpas, Hami
Öztop, Halil Mecit
Kaya, Eda Ceren
Sezer, Pürlen
Bu projede, hayvansal ve bitkisel kaynaklı polimerlerin, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında jelleşme özelliklerindeki değişimlerin tespiti ve bu jellerin karakterizasyonu amaçlanmaktadır.Bu projenin hedefleri;a. Yüksek hidrostatik basınç altında elde edilen polimerin incelenmesi ve karakterizasyonub. Yüksek basınç tekniğinin polimerlerin reolojik yapısı üzerindeki etkisi c. Elde edilen bitkisel ve hayvansal kökenli jel yapılarının kıyaslanması ve parametrelerinin analiz edilmesid. Reolojik yapıları belirlenmiş olan polimerlerin hammadde olarak kullanılabilirliğinin test edilmesi ve elde edilen ürünlerin formasyonlarının kontrol grupları ile kıyaslanması