PSİKOLOJİK NEDENLERLE TÜRBE VE HOCA ZİYARETLERİNDE BULUNAN BİREYLERİN DENEYİMLERİ

2016-12-31
Son yıllarda türbe ziyareti gibi yerel sağaltım yöntemlerinin öneminden ve ruh sağlığına olan faydalarından sıklıkla bahsedilmiştir. Örneğin, Kuzey Amerika kaynaklı psikoloji çalışmalarında, özellikle de danışmanlık psikolojisi çalışmalarında bu konudan bahsedilmiştir (Gerstein, Heppner, Ægisdottir, Leung ve Norsworthy, 2009). Bu tip kültüre ve geleneklere dayalı uygulamaların ve yerel bilgi dağarcığının, tüm psikoloji bilgisini zenginleştireceği ve eski problemlere yeni çözümler bulmada fayda sağlayacağı vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, dünyanın çeşitli kültürlerinde ve dinlerinde kullanılan sağaltım yöntemlerini psikolojik faydaları açısından ele alan kitaplar yayımlanmış ve bu yöntemlerin Batılı psikoterapi yöntemleriyle harmanlanmasının önemi üzerinde durulmuştur (Moodley ve West, 2005). Türbe ve hoca ziyaretleri Türkiye kültürüne dayalı sağaltım yöntemleri arasında öne çıkmaktadır. Buradan yola çıkarak bu araştırmanın amacı, psikolojik nedenlerle veya psikolojik sorunlara çare bulmak amacıyla türbe ve hoca ziyaretinde bulunan kişilerin deneyimlerini niteliksel yöntemlerle incelemektir. Bu incelemenin neticesinde psikologlara ve psikolojik danışmanlara Türkiye’deki yerel sağaltım yöntemleri, kullanım alanları ve psikolojik etkileri hakkında detaylı bilgiler sunmak amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, bu araştırma neticesinde elde edilen bilgilerin, psikoterapi gibi Batılı yöntemlerle türbe ziyareti gibi yerel sağaltım yöntemlerinin harmanlanması yolunda bir adım oluşturabileceği düşünülmektedir.
Citation Formats
D. Canel Çınarbaş and Y. Ar, “PSİKOLOJİK NEDENLERLE TÜRBE VE HOCA ZİYARETLERİNDE BULUNAN BİREYLERİN DENEYİMLERİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61950.