EKOLOJİK YERLEŞİMLERDE SOSYAL SÜREÇLERİN ANALİZİ : SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL DENGELER

2016-12-31
Ekolojik yerleşimler bir yanda kabul edilebilir yaşam kalitesi sağlayan, diğer yanda çevresel değerleri ve gelecek kuşakların haklarını dikkate alan mekanlar olarak kurgulanırken, sosyo-ekonomik çıkarlar ile çevreci çıkarlar arası yeni denge arayışları önemli bir sorgulama alanı olarak belirmektedir. Konuyla ilişkili çok sayıda görgül araştırmada ekolojik yerleşimlerin çevre teknolojilerinin uygulama laboratuvarı olma tehlikesini gözler önüne serilmekte, geniş bir perspektiften bakılmadan yapılan ekolojik yerleşimlerin sürdürebilir olmayacağını belirtilmektedir. Bu çalışma, ekolojik yerleşimlerdeki dört önemli soruna odaklanmaktadır. Birincisi, tasarımda ve inşaatta enerji verimliliğine dair yeni teknolojilerin kullanımı ve sosyal kabulleri meselesinde oluşan sorunlardır. İkincisi, kullanıcı davranışlarında ekolojik yerleşimler için istenen gerekli değişiklikler ile ilgilidir. Şu anki karar ve eylemlerde sürekli olarak gelecek nesilleri gözeten, insan merkezli değil doğa merkezli olan yeni insan modelinin hangi koşullarda gerçekleşebileceği önemli bir araştırma konusu olarak karşımızda belirmektedir. Üçüncü konu, yeni insan modeline dayanan bu yerleşimlerin örgütlenebilmesi ve yönetilebilmesi sorunudur. Dördüncüsü, iş piyasası ve yerleşim arasındaki ilişkilerdir. Başka bir deyişle, gelişen, çeşitlilik arz eden ve yenilikçi bir yerel ekonomiyi barındırabilme sorunu burada dikkate alınmaya çalışılacaktır.
Citation Formats
M. M. Pınarcıoğlu, A. M. Tanyer, and M. K. Pekeriçli, “EKOLOJİK YERLEŞİMLERDE SOSYAL SÜREÇLERİN ANALİZİ : SOSYO-EKONOMİK VE ÇEVRESEL DENGELER,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61979.