Poli(eter sülfon) bazlı antimikrobiyel membranların hazırlanması ve biyokirlenme özelliklerinin incelenmesi

2015-12-31
Membran kirlenmesi membranlı filtrasyon süreçlerinin yaygınlaşmasının önündeki en önemli engeldir. Farklı nitelikte kirlenme türlerinin arasında en zorlayıcı olanı ise biyokirlenmedir. Biyokirlenme membran yüzeyinde biriken mikroorganizmaların salgıladıkları hücre dışı polimerik maddelerle biyofilm oluşturmasıdır. Bu projede biyokirlenmeyi önlemeye yönelik olarak modifiye edilmiş poli(eter sülfon)'dan faz değişimi yöntemi ile membranlar üretilecektir. Poli(eter sülfon)'un önce nitrasyon ardından da indirgenme reaksiyonu sonucunda aromatik gruplarına amin grupları eklenecektir. Bu gruplar polimerin hipoklorit ortamında bekletilmesi ile NCl2 gruplarına dönüşecek, bu gruplar da sulu ortama verdikleri klor iyonları sayesinde membrana antimikrobiyel özellik katacaktır. Membranların antimikrobiyel özellikleri statik ve dinamik şartlarda incelenecektir.
Citation Formats
P. Z. Çulfaz Emecen, A. Akdağ, and E. N. Doğru, “Poli(eter sülfon) bazlı antimikrobiyel membranların hazırlanması ve biyokirlenme özelliklerinin incelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61997.