Miselyum Tabanlı Biyolojik Bir Yapı Malzemesinin Laboratuvar Testleri Aracılığı İle Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi

2018-12-31
Yapı ve yapım sektöründe, çok işlevli, enerji verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir yapı malzemelerinin yaygın kullanımına; bu niteliklere sahip yeni yapı malzemelerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Organik/biyotemelli malzemelerden üretilen yapı malzemeleri üzerine yapılan araştırmalar ümit vadedicidir. Bu proje ile bu türden bir araştırma konusu önerilmektedir. Bu çalışma, 2014 yılında Prof. Dr. Melih Pınarcıoğlu ve Doç. Dr. Ali Murat Tanyer tarafından kurulmuş olan MATPUM Biyomalzeme Laboratuvarı’nın geliştirdiği biyo-temelli malzemenin kapsamlı malzeme analizlerini ve bu türden bir malzemenin yapı malzemesi olarak geliştirilmesine yönelik araştırmaları içerir. Önerilen malzemenin var olan yapı malzemelerine kıyasla benzer ya da daha iyi niteliklere sahip olması ve daha ekonomik, sürdürülebilir ve yenilikçi olan alternatif bir malzeme olarak geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Citation Formats
A. M. Tanyer et al. , “Miselyum Tabanlı Biyolojik Bir Yapı Malzemesinin Laboratuvar Testleri Aracılığı İle Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62025.