YAPI DUVARLARININ NEFES ALMA NİTELİKLERİ VE İÇ HAVA KALİTESİNE ETKİLERİ: ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME

2014-12-31
Bu araştırma ile nefes alan yapı malzemelerinin binalarda iç ortam hava kalitesine ne ölçüde katkıda bulunabileceği incelenecektir. Bu kapsamda incelenecek olan yapı malzemeleri ve bunlardan oluşan duvar kesitlerinin nefes alma/hava geçirimlilik özellikleri ve bu özelliklerin yeterliği araştırılacaktır.Günümüz yapım teknolojisinde su ve su buharı sızdırmazlık ilkesi, sağlıksız iç ortam havası sorunlarına neden olmaktadır. Pencere ve kapı gibi açıklıkların doğramalarında hava sızdırmaz malzeme ve detay kesitlerinin kullanımı, bu sorunu arttırmış; önemli insan sağlığı problemlerini de beraberinde getirmiştir. Önerdiğimiz proje ile geleneksel yapılarda varolan iyi nefes alma özelliklerinin ölçülebilir parametrelerle belirlenmesi; bu özelliklerin günümüz yapılarında sağlanabilmesi için duvar kesitini oluşturan malzemelerin seçiminde hava geçirimlilik özelliklerinin rolü ve etkisi deneysel çalışmalarla incelenecek ve tartışılacaktır. Böylece günümüz binalarında ortaya çıkan “niteliksiz ve sağlığa zararlı iç ortam havasını iyileştirme” ve “hasta bina sendromu ile enerji verimliliği de gözetilerek başa çıkma yöntemleri geliştirmek” hedeflenmektedir.Bu çalışmada, kerpiç ve onunla uyumlu kireç sıvalar, gaz beton ve tamamlayıcı alçı ve çimento bazlı sıvalar/levhalar oluşan duvar kesitleri çalışılacaktır.
Citation Formats
A. Tavukçuoğlu, B. A. Güney, E. N. Saltık, and B. Yüncü, “YAPI DUVARLARININ NEFES ALMA NİTELİKLERİ VE İÇ HAVA KALİTESİNE ETKİLERİ: ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58917.