Hide/Show Apps

Heparin Hedeflemesinde Manyetik Polimerik Nanoparçacık Sistemlerin Geliştirilmesi

2016-12-31
Gündüz, Ufuk
Mutlu, Pelin
Yalçın Azarkan, Serap
Zor, Fatih
Metin, Esra
Parsian, Maryam
Heparin, yüksek düzeyde sülfatlanmış bir glikosaminoglikan olup, yaygın bir şekilde pıhtılaşma önleyici olarak kullanılmaktadır. Heparin, bilinen biyolojik moleküller arasında en yüksek negatif yük yoğunluğuna sahip bir moleküldür. Önerilen projede, heparin, manyetik özellikli PAMAM dendrimerlere yüklenerek nanoparçacıkların karakterizasyonu yapılacaktır. Projede yalnızca nanoparçacıkların ameliyat edilecek bölgeye yönlendirilmesi ve nekrozlu dokunun daha etkin bir biçimde iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece heparinin sağlıklı dokular üzerindeki olası yan etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir. Bu amaçla projede heparin yüklü manyetik nanoparçacıkların sentezlenmesi, karakterizasyonu ve fibroblast hücreleri üzerindeki sitotoksik etkileri ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü tarafından; in vivo sitotoksisite, doku hedeflemesi ve doku canlılığı üzerindeki etkileri ise GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı tarafından yürütülecek çalışmalar ile belirlenecektir.