Kokain ve Amfetamin ile Regüle Edilen Transkript (CART)´le Etkileşip ERK fosforilasyonunu tetikleyen belirlenmiş on GPCR geninin qRT-PCR ile doğrulanması.

2014-12-31
CART (kokain ve amfetamin ile regüle edilen transkript) yeme mekanizmalarında, uyuşturucu bağımlılığı, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan nörohormondur. CART peptidleri beyinde, hipofiz, adrenal bezlerde, pankreasta ve bağırsakta yüksek miktarlarda sentez edilir. Hipotalamusta, yeme mekanizmalarını regüle eden alanlarda yüksek seviyelerde ifade edilen CART´la yapılan davranışsal ve ilaç mekanizmalarıyla ilgili çalışmalar, CART’ın yeme mekanizmasını baskılayıcı etkilerini göstermektedir. Ayrıca, nöro-koruyucu etkileride bulunmaktadır CART´nın fizyolojik fonksiyonlarda aldığı önemli görevleri belirlenmesine rağmen, bugüne kadar henüz reseptörleri klonlanmamıştır. Nöro/hormonların fonksiyonlarını hedef hücrelerde gösterebilmesi için hormon-reseptör mekanizmalarının aydınlatılması gerekmektedir. Projenin önceki bulgularında biyoinformatik analizler kullanarak reseptör aday genlerin tespit edilmesi gerçekleştirilmiştir. Önerilen projede; microarray datalarından elde edilen 10 aday genin qRT-PCR ile doğrulanması gerçekleştirilecektir. Eğer bu aday genler doğrulanırsa gelecekteki çalışmalarda genlerin klonlanması ve ERK fosforilasyonuyla analizlerin tamamlanması söz konusu olacaktır. Sonuçlarımızın CART reseptörlerinin belirlenmesiyle ilgili eksik olan bilgiyi tamamlamasını ve CART´ın fonksiyonlarına yönelik, örneğin; şişmanlık, anoreksiya, ilaç-kokain bağımlılığı gibi insan sağlığını önemli derecelerde etkileyen hastalıklara karşı geliştirilebilecek farmakolojik tedavilere önemli destek vereceğini ön görmekteyiz.

Suggestions

Kokain ve Amfetaminle Regüle Edilen Transcript (CART) ile uyarılan fare hipofiz bezi hücre hattında p-ERK yanıtının incelenmesi
Son, Çağdaş Devrim; Mimiroğlu, Didem; Kocabıyık, Semra; Doğan, Musa; İzgü, Kadri Fatih(2017-12-31)
CART santral ve çevresel sinir sisteminde yaygın olarak eksprese edilen, sinir ileticileri ve endokrin faktörleri olarak bilinmektedir. CART beslenme davranışını, ödül mekanizmasını, stres ve endişeyi, kardiyovasküler fonksiyonlarını kontrol etmektedir. Önemli fizyolojik fonksiyonlara sahip olan CART´ın henüz reseptörü bulunamamıştır.CART’ın reseptörüne bağlanmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, CART’in kinaz (ERK) 1 ve 2’ nin doz ve zamana bağlı aktivasyonunu indüklediği tespit edilmiştir. Ayrıca, CART I ...
Doksorubisin Bağlı Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Yalcin, Serap; Unsoy, Gozde(2015-12-31)
Nanoparçacıkların kanser tedavisi, ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımı çalışmaları son zamanlarda artış göstermektedir. Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme ...
Aziridinil Fosfatların Organik Sentezi Ve Antimikrobyal özelliklerinin Belirlenmesi.
Gözen, Ayşe Gül(2013-12-31)
Bu projenin amacı aziridinil fosfonatların organik sentezini yapmak ve antimikrobiyal özelliklerini tespit etmektir.Aziridinil fosfonatların biyolojik aktiviteleri bilinmektedir;ancak bu bileşiklerin esterlerinin antimikrobiyal özellikleri daha önce çalışılmamıştır. Bu gerekçe ile proje kapsamında aziridinil fosfonatların organik sentezi gerçekleştirilecek, sentezlenen bu bileşiklerin bakteri ve fungus büyümesi üzerine etkileri MIC ve disk difüzyon ölçümleriyle belirlenecektir. Aziridinil fosfonatların orga...
Vitamin D metabolizmasında rol oynayan CYP450 enzimlerinin polimorfizmleri ile iskemik inme riski ilişkisinin araştırılması
Adalı, Orhan(2014-12-31)
Epilepsi, merkezi sinir sisteminde kortikal veya subkortikal bölgelerde yer alan nöronların artmış uyarılabilirliğinden kaynaklanan, ani, hipersenkron, yüksek voltajlı, anormal elektriksel deşarjları sonucu gelişen klinik bir durumdur. Epilepsi, tarihi eski çağlara kadar dayanan, hastanın işlevselliği ve yaşam kalitesini etkileyen, yineleyici nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Epilepsi tüm dünyada en yaygın görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Nöroloji pratiğinde çocukluk ve ergenlik çağında en sı...
Doğal olarak bulunan ellajik asit, kuersetin, naringenin, resveratrol, rutin ve hesperidin gibi polifenolik bileşiklerin ilaç metabolizmasında rol oynayan Glutatyon S-Transferaz ve NAD(P):Kuinon Oksidoredüktaz 1 enzim aktiviteleri üzerine etkileri
Adalı, Orhan; Karakurt, Serdar; Güray, Nülüfer Tülün(2014-12-31)
Fenolik ve flavanoid maddelerce zengin sebze ve meyvelerin düzenli bir şekilde tüketimi çeşitli dejeneratif hastalıkların ve kanser hastalıklarının iyileştirilmesinde etkin olduğu bilinmektedir. Hâlbuki sebze ve meyvelerdeki hangi bileşiklerin veya karışımların koruyucu özelliğe sahip olduğu ve bunların etki mekanizmaları henüz tam olarak açıklık kazanmamıştır. Bitkiler, insanların besin kaynakları arasında da yer alan binlerce çeşit fenolik ve polifenolik bileşikler üretirler. Bu fenolikler çoğu karsinojen...
Citation Formats
T. Yanık, S. Kocabıyık, and Ç. D. Son, “Kokain ve Amfetamin ile Regüle Edilen Transkript (CART)´le Etkileşip ERK fosforilasyonunu tetikleyen belirlenmiş on GPCR geninin qRT-PCR ile doğrulanması.,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58854.