Askeri Eğitimde İlk Yardım Tekniklerinin Öğretilmesi Amaçlı Oyunlaştırılmış Mobil Platform

2017-12-31
Savaş koşullarında oluşan yaralanmalarda dakikalar içinde yapılacak doğru tıbbi müdahale hayat kurtarıcı olurken, etkin müdahalenin gecikmesi ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu müdahalenin kişinin kendisi ya da en yakınındaki silah arkadaşı tarafından başlatılması, timlerde görevli sağlık personeli tarafından sürdürülerek, yaralının kesin tedaviyi alacağı merkeze nakline kadar devam ettirilmesi esastır. Bu sürecin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için tüm askerlerin temel ilk yardım becerilerine sahip olmaları, sağlık personelinin de uygulayacağı tıbbi müdahaleler hakkında eğitimli olmaları gerektirmektedir. Önerilen projede, askerlerin temel ilk yardım eğitimine destek olmak üzere oyuna dayalı mobil bir eğitim platformu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Farklı ilk yardım senaryoları ile genişletebilir bir yapıda tasarlanacak olan platformda ilk aşamada "Kanama Eğitimi" verilecektir. Eğitimler ders simülasyonu, uygulamalı oyun ve sınav aşamaları ile verilecektir. GATA işirliği ile yapılacak çalışma kapsamında bir yüksek lisans tezinin yapılması da planlanmaktadır.
Citation Formats
P. Karagöz, C. Dalgıç, and E. Sürer, “Askeri Eğitimde İlk Yardım Tekniklerinin Öğretilmesi Amaçlı Oyunlaştırılmış Mobil Platform,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62033.