Hafif Çelik Duvar Panellerinden Oluşan Bina Sistemlerinin Yatay Yük Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi

Download
2018
Hafif çelik yapı sistemleri betonarme ve yapısal çelik sistemlere karsı hızlı üretim, hafiflik vekolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelismeye çok fazla açık olmayaninsaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi yeni bir yapım teknolojisi olarak kabuledilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya?da artmakta olanragbete paralel olarak Türkiye?de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemleri arasınagirmistir. Dünya?da ve ülkemizde henüz yeni bir sistem olması ve betonarme ve agır çeliksistemlerden farklı olarak hafif çelik yapı sistemlerinin tasarımı ve imalatı konularındayönetmeliklerin yetersiz kalmasından dolayı, hızlı bir sekilde kullanılmaya baslanan bu yapısisteminin düsey ve yatay yükler altındaki yapısal performansı ve güvenilirligi halen ciddi birsoru isaretidir. Hafif çelik duvar panellerinin yatay yük tasıyıcı sistem olarak kullanıldıgıbinaların yatay yüklere karsı yapısal tasarımı ile ilgili mevcut olan bu ihtiyacın ve sistemindavranısı ile ilgili bilgi eksikliginin giderilmesine yönelik olarak, deneysel çalısmalardanolusmus olan bu proje gerçeklestirilmistir. Proje kapsamında tipik bir hafif çelik yapısisteminde bulunan önemli elemanlar ve elemanlar arasındaki baglantılar üzerinde detaylı birdeneysel çalısma yürütülmüstür. Bu sayede, hem bu tür yapı alt bilesenlerinin davranıslarıbelirlenmis hem de gerekli durumlarda yapısal performansın iyilestirilmesini saglayacak yeniyapım detayları incelenmistir. Ortaya çıkarılmıs olan bu bilgi birikiminin, bu tür yapısistemlerinin global davranısının tam olarak anlasılmasında ve iyilestirilmesi yönündeuygulanabilecek esasların belirlenmesinde büyük fayda saglayacagı düsünülmektedir.

Suggestions

Az ve orta katlı betonarme yapıların hasar görebilirliğinin incelenmesi
Erberik, Altuğ M.(2006)
Yapı sistemlerinin hasargörebilirliğinin yerel yapı karakteristiği ve bina envanteri göz önüne alınarak belirlenmesi, deprem etkilerinin tahmini ve bu etkilerin hafifletilmesi için hayati önem taşımaktadır. Benzer bir çalışmanın ürünü olan bu rapor, Türkiye’deki az ve orta katlı betonarme çerçeveli yapı sistemlerinin hasargörebilirliğini ortaya koyma amacı taşımaktadır. Bu projenin kapsamı, ülkemizdeki yapı stokunun yaklaşık %75’ini oluşturan ve genellikle konut amaçlı kullanılan az ve orta katlı betonarme ...
Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton
Yeğinobalı, Asım(1997)
Tükiye'nin Kayseri-Nevşehir yörelerinden seçilen üç çeşit bims ile Eskişehir yöresinden seçilen tüf bir dizi taşıyıcı nitelikte ve göreceli olarak yüksek dayanım!ı doğal hafif agregalı beton üretiminde kullanılmıştır. Beton karışımlarında iri agrega olarak hafif taşlar, ince agrega olarak normal ağırlıklı kum kullanılmış, ayrıca çimentonun % 15'i kadar silis dumanı ile toplam bağlayıcı malzemenin % 2-4'ü kadar süperakışkanlaştırıcı katkıya yer verilmiştir. Laboratuvarda yetmiş civarında beton karışımı hazır...
Nehirlerde köprü yan ayakları sebebiyle oluşan daralmanın oyulma ve akım karakteristiklerine etkisi ve oyulmayı azaltıcı düzeneklerin araştırılması
Köken, Mete; Göğüş, Mustafa(2014)
Köprü yan ayağı etrafında oluşan oyulmanın büyüklüğü ve biçiminin tespiti köprününekonomik ve güvenli dizayn edilebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Özellikle darnehirlerde, nehrin iki yakasındaki köprü yan ayakları nehir kesitini daha da daraltarakoyulmanın şekli ve büyüklüğünü etkilemektedir. Köprü yan ayakları birbirlerine yaklaştıkça; buyapıların etrafında oluşan atnalı vorteks sistemleri ve ayrışmış kesme tabakası içerisindeakım yönünde ilerleyen vorteks tüpleri de birbirleriyle etkileşebilmek...
Tünel kalıpla yapılan yapıların statik ve deprem analiz ve dizayn yöntemlerinin geliştirilmesi
Çıtıpıtıoğlu, Ergin; Akkaş, Nuri; Yılmaz, Çetin; Öztorun, Kemal Namık(1995)
Yarı endüstriyel yapı sistemi sayılan tünel kalıplı inşaat tekniği ikinci dünya savaşında yıkılmış olan Avrupa'nın hızlı bir şekilde konut gereksinimini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Türkiye'ye 1970'li yıllarda getirilmiş olan bu sistem gün geçtikçe daha çok kabul görmüş olup halen çok katlı toplu konut inşaatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Türk firmalarının Libya, Rusya gibi ülkelerde yapmakta oldukları konut inşaatlarında da tünel kalıp kullanılmaktadır. Tünel kalıpla inşa edilen yapılarda dö...
Türkiye’de Mevcut Bazı Puzolanik Malzemelerin Özelikleri ile Çimento Harcı Alkali-Silis Tepkimesi Genleşmesine Etkileri Arasında İstatistiksel Bağıntılar Geliştirilmesi
Erdoğan, Sinan Turhan; Tokyay, Mustafa(2017)
Portland çimentosu betonu, mekanik özelikleri sebebiyle, en çok kullanılan yapı malzemesidir.Çevresel etkenler karşısında dayanıklı oluşu inşasında kullanıldığı yapıların uzun servisömürleri olmasını sağlamaktadır. Yapılarda gözlenen en ciddi dayanıklılık sorunlarından biribetondaki agregaların alkali silis tepkimesine (AST) bağlı genleşmelerdir. AST?den sıkçaetkilenen yapılar arasında barajlar gibi su yapıları, ve yatay yüzeyler sayılabilir. Betonun ASTdayanıklılığını artırmak için kullanılan en pratik ve ...
Citation Formats
E. Baran and C. Topkaya, “Hafif Çelik Duvar Panellerinden Oluşan Bina Sistemlerinin Yatay Yük Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBeU9EazU.