Hafif Çelik Yapı Sistemlerinde Kullanılan Döşeme-Duvar Bağlantılarının Deneysel Olarak İncelenmesi

2018-12-31
Hafif çelik yapı sistemlerinde döşeme düzleminde oluşan yatay yüklerin ve döşemeye dik düzlemde oluşan düşey yüklerin duvar panellerine aktarılabilmesi için döşeme ile duvar panelleri arasındaki bağlantı bölgesinde geçerli bir yük aktarma mekanizmasının sağlanmış olması gerekmektedir. Bina yapımında farklı döşeme sistemlerinin kullanılmasına bağlı olarak, düşey ve yatay yüklerin döşeme sisteminden duvar panellerine aktarılması farklı mekanizmalarla gerçekleşmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Mekaniği Laboratuvarında yapılmış olan deneysel çalışmalar sonucunda hafif çelik duvar panellerinin yatay yük altındaki davranışlarının anlaşılması yönünde değerli bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler sayesinde bu tür sistemlerin yapısal performansını iyileştirilmeye yönelik yeni yapım detayları ortaya çıkarılmaktadır. Önerilen proje ile, önceki çalışmalarda test edilmiş olan hafif çelik duvar panellerinden oluşan üç-boyutlu yapı sistemlerinin depremi benzeştiren yatay yükleme altındaki performanslarının deneysel olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, bu tür yapı sistemlerinde döşeme sistemi içerisinde oluşan diyafram kuvvetlerinin duvar panellerine transfer edilmesi amacıyla kullanılan bağlantı detaylarının performansının incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda yeni detayların ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Suggestions

Hafif Çelik Binalarda Kullanılan Kafes Kirişli Döşeme Sisteminin İncelenmesi
Baran, Eray(2016-12-31)
Hafif çelik yapı sistemleri, uzun süredir yaygın olarak kullanılmakta olan betonarme ve yapısal çelik sistemlere karşı hızlı üretim, hafiflik ve kolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelişmeye çok fazla açık olmayan inşaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi teknolojik seviyesi yüksek yeni bir yapım yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya’da artmakta olan rağbete parallel olarak Türkiye’de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemle...
Yatay Perdeli Narin Yüksek Yapılarda Rüzgâr Kaçış Katlarının Optimizasyonu
Ay, Bekir Özer(2018-12-31)
Narin yüksek binalarda cephe ve kütlenin aerodinamik tasarımına ek olarak yapı cephesinde oluşturulan açıklıklar (rüzgâr kaçış katları) ile binadaki yatay ötelenme kontrol edilebilir. Ancak bu durum yapıdaki kullanılabilir alanı azaltmaktadır. Benzer şekilde yüksek yapılarda rijitliğin arttırılması (örn. yapının taşıyıcı elemanlarının boyutunun büyümesi) kullanılabilir alanların veya panoramik görüşün azalması gibi tasarımcılar tarafından arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu çalışmada, rüzgar kaçı...
Beton Yollar... Neden olmasın?
Şengün, Emin; Yaman, İsmail Özgür (2019-04-04)
Gelişmiş birçok ülkede yol üstyapısında kullanılan asfalt ve beton yollar birbiriyle rekabet halinde olup, malzemeye erişim imkânı, yolun geoteknik koşulları, taşıyacağı trafik yükü ve yapım maliyeti gibi bazı parametreler ışığında tercih edilebilmektedir. Ülkemizde beton yolların ilk yapım maliyeti artan bitüm fiyatları neticesinde asfalt yollarla rekabet edebilir duruma gelmiştir. Bu yüzden de özellikle Belediyeler ve İl Özel İdareleri Yetkilileri tarafından bir alternatif olarak beton yollar değerlendiri...
Comparison of the overlapping lattice and thefinite element approaches for the prediction of the collapse state of concrete gravity dams
Soysal, Berat Feyza; Arıcı, Yalın; Binici, Barış; Tuncay, Kağan (null; 2017-10-11)
Estimating the collapse limit state of concrete gravity dams within the framework of performance based design is challenging due to the uncertainty in modelling the response of these systems and the strong dependence of the behavior on the ground motion. In this context, the purpose of the study is to investigate the prediction capability of numerical tools in determining the collapse state of concrete gravity dams. The first tool used to this end is the classical finite element method with the smeared crac...
Kuvvetli Yer Hareketlerindeki Belirsizliğin Nükleer Güç Santrallerinin Yapı Zemin Etkileşimine Etkisinin İncelenmesi
Gülerce, Zeynep(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, NGS tasarımı veya tasarımın lisanslanması aşamasında yapılan dinamik yapısal analizler için kullanılan kuvvetli yer hareketi kayıtlarının, yapı-zemin etkileşimi ve üstyapı parametreleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu aşamalarda yapılan dinamik analizlerde, daha önce olmuş depremlerden alınan kuvvetli yer hareketi kayıtları ölçeklendirilerek kullanılabildiği gibi, tasarım ivme spektrumuna birebir uyumlu sentetik kayıtların üretilerek kullanılması da mümkündür. Seçilen veya üreti...
Citation Formats
E. Baran and B. M. Pehlivan, “Hafif Çelik Yapı Sistemlerinde Kullanılan Döşeme-Duvar Bağlantılarının Deneysel Olarak İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59085.