Yazılım Tasarım Ölçümleri İçin Bir Durum Çalışması

2013-12-31
Demirörs, Onur
Ungan, Erdir
Ungan, Erdir
Proje yönetimi tekniklerinin etkin olarak uygulanması, yazılım projelerinin başarısını belirleyen birincil etmendir. Yazılım proje yönetiminin belli başlı alt etkinlik alanları proje planlama, proje takibi ve denetimi, ölçme ve değerlendirme, kaynak yönetimi ve risk yönetimidir. Bu etkinliklerin, sistematik yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi için yazılım projelerinin nesnel ve nicel verilerle değerlendirilebilmesine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, birçok yazılım proje yönetim etkinliği yazılım büyüklük ölçümlerini girdi olarak kullanır. Yazılım projelerinin başarısız olmasının en önemli sebeplerinden biri çoğunlukla yazılımın büyüklüğüne bağlı olarak gelişen fakat gerçekçi olmayan iş gücü ya da maliyet beklentileridir [40]. Proje takip ve denetleme etkinliklerinin temelinde yazılım büyüklük ölçümü bulunmaktadır. Büyüklük ölçümü aynı zamanda, proje işgücü kestirim yöntemlerinin ana girdisini oluşturmakta ve proje kalite ölçümlerinde normalizasyon öğesi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle literatürde birçok yazılım büyüklük ölçüm yöntemi ve ilgili ölçü birimleri önerilmiştir Yazılım gereksinimlerini girdi alan işlevsel büyüklük ölçüm (İBÖ) yöntemleri, yazılım tasarım modellerini girdi alan yazılım tasarım büyüklük ölçüm (TBÖ) yöntemleri ve yazılım ürününün kendisinden ölçülen yapısal büyüklükler gibi birçok yazılım büyüklük ölçüm yaklaşımı bulunmaktadır. Ancak bu büyüklüklerin birbirleri ile olan ilişkileri literatürde yeteri kadar araştırılmamış ve büyük oranda birbirlerinden kopuk tanımlar olarak kalmışlardır. Ayrıca, yazılım büyüklüğünün en temel kullanım alanlarından biri olan işgücü kestiriminde, büyüklük ile işgücü miktarı arasındaki ilişki işlevsel büyüklük yöntemleri ve yapısal büyüklük ölçümleri için araştırılmış olsa da, literatürde tasarım büyüklükleri için benzeri çalışmalar oldukça kısıtlı kalmıştır. Tasarım büyüklüğünün yazılım projelerinde işgücünü etkileyen en temel etmenlerden biri olduğu, işlevsel büyüklüğün tek başına işgücü kestirimi için yeterli olmadığı daha önceki çalışmalarımızda gösterilmiştir [49]. Bu proje kapsamında, proje işgücü ile tasarım büyüklük arasındaki ilişkiler araştırılacaktır. Bu ilişkilerden yola çıkarak, tasarım büyüklüğü esaslı işgücü kestirim yöntemlerinin kullanılabilirliği değerlendirilecektir.

Suggestions

Bulut üzerinde algısal veriler ile iletişim kuran Mobil Uygulamalar ve Otomatik Test Yöntemleri: Bir Keşif Çalışması
Betin Can, Aysu; Hökelekli, Gülçin; Özcan, Ibrahim Barbaros; Ünver, Fatih(2016-12-31)
Bu projede akıllı telefon ve tabletler üzerinde çalışan mobil uygulamaların pasif olarak algılanması ve bulut üzerine veri toplanması ve kullanıcının etkisi olmadan çevresinde bulunan sistemler ile iletişime geçen uygulamalar incelenecektir. Deneysel prototipler geliştirilerek eğitim, veri toplama, iletişim protokolleri, bulut erişimi ve analizleri Kuzey Kıbrıs ekibi tarafından incelenecektir. Ankara kampusu ekibi bu aşamaların fonksiyonel testlerinin otomatize edilmesi üzerine çalışacaktır. Geliştirilen s...
Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Bakırlıoğlu, Yekta; Oğur, Dilruba; Doğan, Çağla; Turhan, Senem(2015)
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi alanında, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmek için kullanıcı bilgisinden ve yerel değerlerden beslenen süreç ve yöntemlerin benimsenmesi önemlidir. Böyle bir yaklaşım, kullanıcısını ürüne bağlayan daha etkin tasarım çözümlerinin geliştirilmesini destekleyerek ürün ömrünü uzatır. Bu bağlamda paydaşların ürün tasarımının erken aşamalarında sürece dahil edilmesi önemlidir. Projenin temel amacı, endüstri ürünleri tasarımcılarıyla ve üreticilerle yapılan mülakatla...
Grafiksel veri tabanlı elektrik sistemleri analiz programı
Aşkar, Murat; Sevaioğlu, Osman; Temürcü, Ohan; Öner, Mehmet(1993)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde yürütülen çeşitli yüksek lisans, doktora ve uygulamalı araştırma projeleri sonucunda elektrik sistemlerinin durgun durum altında analizi için bir yazılım paketi geliştirilmiştir. Paket önce büyük bilgisayarlar için hazırlanmış, daha sonra, kişisel bilgisayarların hızla yaygınlaşması ile bu ortama aktarılmıştır. Kişisel (bilgisayarların yetenekleri, özellikle grafik ve fare kulanımı konusundaki yetenekleri, arttıkça yazılımda kullan...
Endüstri 4.0 İçin Özelleştirilmiş Bir Süreç Modelleme ve Yönetim Çatısı
Koçyiğit, Altan; Gökalp, Mert Onuralp; Topcu, Aybüke Kübra; Yandık, Yücelen Bahadır; Şener, Umut; Tıltak, Damla; Kayabay, Kerem; Eren, Pekin Erhan(2018-12-31)
Bu projede Endüstri 4.0 uygulamalarında kullanılmak üzere bir süreç modelleme ve süreç yönetim çatısı geliştirilecektir. İlk olarak mevcut iş süreci modelleme yaklaşımlarından biri seçilerek Endüstri 4.0 özelinde genişletilecektir. Bu kapsamda Siber-Fiziksel Sistemler, Nesnelerin İnterneti, veri analitiği unsurları üretim süreçleriyle ilişkilendirilecektir. Sonrasında Endüstri 4.0 uygulamalarına yönelik olarak özelleştirilen iş süreci modelleme yaklaşımını destekleyen ve büyük veri platformlarıyla bütünleşt...
Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi
Hacıhabiboğlu, Hüseyin; Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2018)
Bu projenin amacı terminalden bağımsız, sondan-sona bir nesne-temelli ses üretimi yöntemi geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak 1) açık küresel mikrofon dizisi tasarımı ve gerçekleştirilmesi, 2) ses nesnelerinin kaydedilmesine olanak sağlayacak mikrofon dizisi sinyal işleme yöntemleri geliştirilmesi, 3) ses sahnelerinin betimlenmesine olanak sağlayan bir metadata biçemi geliştirilmesi, 4) ses sahnesinin düzenlenebilmesine olanak sağlayacak bir editör geliştirilmesi ve 5) ses sahnelerinin etkileşimli ol...
Citation Formats
O. Demirörs, E. Ungan, and E. Ungan, “Yazılım Tasarım Ölçümleri İçin Bir Durum Çalışması,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61622.