Türkiye’de Eğitim Fakültelerine Bakış: ODTÜ Örneği

2017-12-31
Göktürk Ağın, Duygun
Kandemir, Anıl
Yıldırım Taştı, Özlem Fatma
Bilgin, Ezgi Büşra
Eğitim tarihsel, kültürel ve sosyo-ekonomik yapılar ve işleyiş süreçlerinin etkisinde şekillenmektedir. Eğitim süreçlerinin anlamı da toplumsal yapılar ve reflekslere bağımlı süreçler olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda üniversite bünyesinde fakülte statüsünde yapılandırılmış olan Eğitim Fakültelerinin makro düzeydeki politikalar ile ilişkisi ve mikro düzeyde ise kurumsal dinamikleri incelenmelidir. Bu proje eğitim süreçlerini toplumsal alanın ilişkiler ağından soyutlamadan ve kurumsal yapının inşa süreçlerini dikkate alarak, kurumsal mekanizmaların toplumsal dinamikleri yeniden üretimini ele almayı hedeflemektedir. Üniversitelerin kurumsal kimlikleri ve yapısal işleyiş mekanizmaları toplumsal alanın temsiliyeti ve yeniden formüle edilmesi bağlamında etkin alanlardır. Bu nedenle ODTÜ bünyesindeki Eğitim Fakültesi’nin konumlanışı ve işleyişinin araştırılması mevcut eğitim politikalarının analizine ve eğitim yönetiminde yeni yaklaşımların oluşmasına katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda projenin amacı öncelikle toplumsal ve siyasal alanda etkin olan makro politikaların kurumsal yapı ve kültürü belirleme, şekillendirme ve nüfuz etme biçimlerini irdelemektir. Aynı zamanda, mikro politikalar olarak değerlendirilebilecek olan iç kurumsal dinamiklerin makro politikalar ile olan ilişkisi (bağımlılığı/bağımsızlığı) ve yapısal işleyiş süreçleri incelenecektir. Son olarak, makro-mikro düzeyler arası etkileşimin ara yüzlerinin neler olabileceği değerlendirilecektir.
Citation Formats
D. Göktürk Ağın, A. Kandemir, Ö. F. Yıldırım Taştı, and E. B. Bilgin, “Türkiye’de Eğitim Fakültelerine Bakış: ODTÜ Örneği,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62089.