Türkiye ve Küresel Yönetişim

2017-12-31
Türkiye'nin dış politikası ile ilgili yapılan akademik çalışmalar genel olarak Türkiye'nın yakın bölgesine odaklanmıştır. Ne var ki son 15 yılda Türk dış politikası hem coğrafi olarak kendi bölgesinin ötesine ilgi göstermeye başlamış hem de uluslararası kuruluşları ve hükumet dışı kuruluşları kapsayan küresel yönetişim alanında daha fazla söz sahibi olma iddiasını dile getirmiştir. Bu çalışma Türkiye'nin küresel yönetişim yapıları içerisindeki konumunu ortaya koyarak Türkiye'nin küresel yönelimini anlamayı hedeflemektedir.
Citation Formats
Ş. O. Bahçecik, “Türkiye ve Küresel Yönetişim,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61987.