Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Periodic Reporting for period 1 - RISEWISE (RISEWISE -RISE Women with disabilities In Social Engagement)
Sümer, Zeynep(2021-2-28)
Women with disabilities have more difficulties to find an employment and to integrate in social day life activities than men with disabilities. This project focuses on the collective of women with disabilities from differ...
Active Citizenship Training (ACT!)
Akar, Hanife(2007-1-01)
Göz Hareketleri ile Kontrol Edilebilen Elektrikli Tekerlekli Sandalye Projesi
Sümer, Zeynep; Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat(2017-12-31)
Başvuru konusu proje, Türkiye’de bir ilk olarak geliştirilecek olan göz hareketleri ile kontrol edilebilen elektrikli tekerlekli sandalye projesi ile ilgilidir. Bu proje, Engelsiz ODTÜ Birimi ve ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim ...
Türkiye’de Eğitim Fakültelerine Bakış: ODTÜ Örneği
Göktürk Ağın, Duygun; Kandemir, Anıl; Yıldırım Taştı, Özlem Fatma; Bilgin, Ezgi Büşra(2017-12-31)
Eğitim tarihsel, kültürel ve sosyo-ekonomik yapılar ve işleyiş süreçlerinin etkisinde şekillenmektedir. Eğitim süreçlerinin anlamı da toplumsal yapılar ve reflekslere bağımlı süreçler olarak değerlendirilmektedir. Bu bağl...
Uzman-temelli geribildirime dayalı metodlarla öğretmen adaylarının sınıf yönetimi konusundaki bilgi beceri ve yaklaşımlarının geliştirilmesi
Gökalp, Gökçe; Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Şahin, İclal(2018-12-31)
Kampüslerarası bu projenin amacı, Türkiye'de farklı sınıf ortamlarında çekilen videoları, uzman odaklı eğitimin (expertise-based training; XBT) bir türü olan uzman temelli geri-bildirim yaklaşımı doğrultusunda geliştirmekt...
Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği
Sümer, Zeynep; Döner, Hilal; Demirok, İpek(2014-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim görmekte olan öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin engelli bireylere yönelik tutumlarını incelemektir. Yapılacak bu çalışmanın önce...
Sınıf yönetimi derslerinde kullanılmak üzere görsel materyal geliştirme projesi.
Gökalp, Gökçe(2014-12-31)
Bu projenin amacı, sınıf yönetimi derslerinin daha etkili olması için Türkiye’deki sınıf ortamlarında çekimler yaparak, sınıf yönetimi derslerinde kullanılabilecek ders materyalleri (videolar) geliştirmektir. Bu kapsamda s...
Öğretmen Eğitiminde Mobil Uygulamalar: Öğretmen Adaylarının Mobil-TPAB Bilgisinin Araştırılması
Baran Jovanovic, Evrim; Altan, Tuğba; Uygun, Erdem; Çilsalar, Hatice(2014-12-31)
Önerilen BAP projesi öğretmen eğitiminde en kritik dönem olan hizmet öncesi öğretmen eğitimi sürecinde yeni çağın gerektirdiği öğretmen bilgi ve becerilerini mobil teknolojiler ve uygulamalar bağlamında incelemeyi hedeflen...
İYİ ÖĞRETMEN KİMDİR? : ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Emil, Serap(2014-12-31)
Çalışmacının amacı Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde öğretim elemanlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini irdelemek ve etkili öğretimi destekleyen özellikleri belirlemektir. Karma araştırma yöntemi ile 2 aşamada toplanacak...
Üniversite Yaşamına Katılım Düzeyleri Odtü Öğrencilerinin Başarılarını Nasıl Etkiler?
Güneri, Oya(2011-12-31)
ÜNİVERSİTE YAŞAMINA KATILIM DÜZEYLERİ ODTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINI NASIL ETKİLİYOR? Amaç: Kuh ve diğerleri (2007) öğrencilerin üniversite yaşamına katılım ve başarısı üzerine yapılan kapsamlı literatür taramasında,...