BİR EĞİTİM AMACI OLARAK KULLANICI DENEYİMİ MODELLEME

2018-12-31
Töre Yargın, Gülşen
Süner, Sedef
Günay, Aslı
Günümüzde Kullanıcı Deneyimi (UX) ürün başarısı için önemli bir çalışma alanı olarak öne çıkmaktadır. Ürün başarısının değerlendirilmesi ve deneyime yönelik tasarım yapılabilmesi için deneyimlerin araştırma yöntemleri ile modellenmesi hem çalışma pratiği hem de konuya ilişkin bilimsel gelişim açıdan önem taşır Kullanıcı deneyimini modelleyebilmek için deneyime ilişkin veriler kullanıcı araştırması yöntemleri ile toplanır, toplanan veriler modellerin geliştirilmesi için bilgi girdisi sağlar. Bu nedenle etkili modelleme, araştırma yöntemlerine hakimiyet gerektirir ve bu da tasarım eğitimi çerçevesinde önemle ele alınması gereken bir konudur. Kullanıcı deneyimi tasarımı Türkiye’de yeni yerleşmekte olan bir alandır. Alana yönelik eğitim programı bulunmaması ve buna bağlı olarak yetişmiş iş gücünün azlığı pratiğin sürdürülebilmesi anlamında önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Etkileşim tasarımı alanı kullanıcı deneyimi modellemesi konusunda deneyim sahibi olan araştırmacılara ihtiyaç duyar. Dolayısıyla kullanıcı deneyimi modelleme tekniklerinin alana ilgi duyan araştırmacılara öğretilmesi büyük önem taşır. Bu doğrultuda, projenin amacı kullanıcı deneyimi modelleme yöntemlerinin eğitime aktarılması için eğitim stratejileri ve modeli geliştirmektir. Bu kapsamda ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü bünyesinde deneysel bir yüksek lisans dersi geliştirilecek ve ders süreci ve sonrasında öğrencilerden edinilen geribildirim yolu ile eğitim stratejileri belirlenecektir.
Citation Formats
G. Töre Yargın, S. Süner, and A. Günay, “BİR EĞİTİM AMACI OLARAK KULLANICI DENEYİMİ MODELLEME,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62098.