Formel Metotlar Kullanılarak İzleme Sistemi Geliştirilmesi ve İzlenecek Metrik Gereksinimlerinin Veri Bazlı Sentezi

2018-12-31
Aydın Göl, Ebru
Aydin, Sertaç Kağan
Formel metotlar, donanım ve yazılım sistemlerinin doğruluğunu ispatlamak için geliştirilmiştir. Formel doğrulamada, sistemin sonlu durum modeli kullanılarak, sistemin zamansal mantık formülü olarak ifade edilen gereksinimleri sağlayıp sağlamadığına karar verilir. Zamansal mantık dilleri konuşma dillerine benzerlikleri, anlatım zenginlikleri ve otomatik doğrulama yapılmasını sağlayan algoritmalar sayesinde diğer alanlarda da popüler olmuştur. Bu projede, nicel değerlendirmeye olanak sunun sinyal zamansal mantık dili kullanılarak, bir sistem izleme yapısı geliştirilecektir. Gözetlenecek olan sistemin önceden üretmiş olduğu izler değerlendirilerek, gözetlemede kullanılacak zamansal mantık formüllerinin otomatik üretilmesini sağlayacak metotlar geliştirilecektir. Ek olarak, nicel iz kontrolü sonuçlarına dayanarak, izlerin ‘normal’, ‘hatalı’, ‘uyarı’ gibi etiketlenmesini sağlayacak, formüller içindeki eşik değerleri üretilecektir. Gözetlenecek olan sistemin davranışlarını doğru bir şekilde sınıflandırabilmek için karmaşık özelliklerin tanımlanmasına ihtiyaç duyulması beklenmekte, ve yukarıda belirtildiği gibi bu özelliklerin otomatik olarak üretilmesi hedeflenmektedir. Uygulama sunucuları gibi yazılım sistemlerine odaklanılarak, basit parametrik formül yapıları tanımlanacak, ve sınıflandırmayı iyileştirecek şekilde bu formüllerin parametrelerini üretecek, ve bunları birbirleri ile birleştirilerek karmaşık formüller oluşturulabilmesini sağlayacak metotlar geliştirilecektir.
Citation Formats
E. Aydın Göl and S. K. Aydin, “Formel Metotlar Kullanılarak İzleme Sistemi Geliştirilmesi ve İzlenecek Metrik Gereksinimlerinin Veri Bazlı Sentezi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62104.