Hide/Show Apps

Göçmen Öğrenci Uyumu ve Başarısı için Çokkültürlü Öğretmen Eğitimi

Türkiye’de eğitimlerini sürdüren göçmen çocukları üzerine yapılan çalışmalar göçmen öğrencilerin dilsel-kültürel uyum sorunları yaşadıklarını, okullarında ayrımcılığa ve/ya akran zorbalığına maruz kaldıklarını göstermektedir. Göçmen çocukların Türkiye’ye uyum sağlamaları ve başarılı olmaları için öğretmenlerin bu konuda eğitim almaları büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma kapsamında ABD’nin Northern Arizona Üniversitesi’nde öğretmen adaylarına bu alanda eğitim veren Çokkültürlü Öğretmen Eğitimi programı incelenecek, öğretim üyeleri ve öğretmen adayları ile görüşmeler yapılacak, programda verilen dersler gözlemlenecek ve okullarda göçmen çocuklarla yapılan çalışmalar izlenecektir. Araştırma sonucunda Türkiye’ye yönelik olarak “Göçmen Çocukların Eğitimi için Çokkültürlü Öğretmen Eğitimi Modeli” geliştirilecek ve Türkiye’deki öğretmen eğitimcilerine yönelik bir kılavuz kitap oluşturulacaktır.