Komana Koruma ve Geliştirme Eylem Araştırması: Arkeolojik Araştırmaların Toplumsal Süreçle Bütünleştirilmeleri Üzerine bir Deneme

2017-12-31
Projenin amacı 2004 yılından bu yana Tokat ili Komana antik kentinde sürdürülmekteolan arkeolojik araştırmaların toplumsal, tarihi ve doğal çevre ile olan ilişkilerinigüçlendirecek, yerel halkın projeyi benimsemesini, projenin etki alanındaki tümpaydaşların katılımcı bir yaklaşım ile karar verme süreçlerinde yer almasını vedolayısıyla arkeolojik mirasın korunması yolunda sağlam adımlar atılmasını sağlayacakbir modelin geliştirilebilmesi için Eylem Araştırması yaklaşımı ile durum tesbitiyapılarak ve ortak gelecek kararları üreterek ileri çalışmalar için gerekli altyapınınoluşturulması.

Suggestions

Burgaz Kazilarinda Ele Geçen Çanak Çömleklerin Kaynak Analizi ve Domestik Alanlarda Mikromorfoloji ve Mikro Arkeoloji Çalismalari
Tuna, Numan; Demirciler, Volkan; Sakarya, İlham; Atıcı, Nadire(2013-12-31)
Bu proje kapsaminda, Burgaz kazilarda ortaya çikarilan ev, sokak ve avlulardan olusan mimari komplekslerinde mekan kullanim farklilasmasinin anlasilmasinda, toprak örneklerinin alinmasi ve ele geçen seramik buluntularin kimyasal analizleri yapilarak yerel ve/veya ithal mal olduklarinin dogrulanmasi için kil hammadde kaynaginin arastirilmasi amaçlanmaktadir. 1970’lerden itibaren arkeolojik arastirmalarda kullanilan mikromorfolojik yöntemler ile arkeolojik alanlardaki toprak sedimanlarinin analizleri yapilar...
Tokat'ta Bizans'dan Osmanlı'ya Kırsal Yerleşimler
Erciyas, Deniz Burcu; Süzen, Mehmet Lütfi; Pişkin, Evangelia(2016-12-31)
Tarih ve arkeoloji araştırmalarında gerek Bizans gerekse Selçuklu ve Osmanlı dönemleri üzerine yürütülen çalışmaların odağını saray hayatı, ekonomisi, mimarisi ve anıtları oluşturmuştur. Kırsal yaşam her ne kadar Osmanlı dönemi’nde belgeler yardımı ile idari yapının ve ekonominin parçası olarak görülmüşse de yakın zamana kadar varlık gösterememiş Osmanlı arkeolojisi içerisinde önemli bir yer alamamıştır. Aynı eksiklik Bizans dönemi için de bulunmaktadır. Özellikle İstanbul/Constantinopolis üzerine onlarca k...
Lozan Antlaşması Sonrası Yunanistan ve Türkiye’de Kutsal Miras ve Mübadele Müzeleri
Tanyeri Erdemir, Tuğba; Koç, İlker(2015-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı Lozan Antlaşması ve zorunlu mübadele sonrası Türkiye ve Yunanistan’da terk edilen kutsal kültürel miras eserlerinin tarihçelerini, yaşadıkları mimari, kültürel ve sosyal dönüşümlerini ve günümüzdeki kullanım ve ziyaret pratiklerini incelemektir. İki ülkede yeni kurgulanmaya başlanmış olan Lozan Antlaşması ve mübadele ile ilgili müze yapılma girişimleri incelenecek, bunların detaylı bir veritabanı hazırlanacaktır.
Bizans İstanbul’u Kent Peyzajının Yordamsal (Procedural) Modelleme Tekniği ile Üretilmesi
Yoncacı Arslan, Pelin; Baş Bütüner, Funda(2018-12-31)
Bu araştırma önerisi, özellikle kent mekanları ve kent peyzajı özeline odaklanarak, Bizans dönemi Konstantinopolis’in arkeolojık kalıntıları ve günümüze kadar gelebilmiş anıtları ile özgün antik yazılı kaynakları dijital teknolojiler yardımı ile birleştirmeyi hedefler. Öneri, 5. yüzyılda hazırlanan Notitia Urbis Constantinopolitanae isimli kentsel envanter listesini baz alarak, Bizans İstanbul’unun tarihsel kent dokusunu oluşturan yol ağının ve üzerindeki yapıların saptanması, tanımlanması, araştırılması ve...
ORTA KARADENIZ ARKEOZOOLOJİK VE ARKEOBOTANİK ARAŞTIRMA
Pişkin, Evangelia; Sakarya, İlham(2016-12-31)
Bu projenin amacı daha önce Orta Karadeniz Bölgesi’nde eski dönemlerde tarım ve hayvancılığın anlaşılmasıyla ilgili gerçekleştirilmiş bir araştırmanın kapsamını genişletmektir. Önceki yıllarda biri Samsun ili sınırları içerisinde bulunan tarihöncesi bir yerleşim olan İkiztepe ve Tokat ilinde bulunan bir Bizans yerleşmesini temsil eden Komana arkeolojik alanlarından elde edilen malzemeler çalışılmıştır. Bu proje ile birlikte araştırma alanı bir Roma kenti olan Pompeiopolis (Kastamonu) ve Klasik dönem ken...
Citation Formats
A. Ataöv Demirkan and D. B. Erciyas, “Komana Koruma ve Geliştirme Eylem Araştırması: Arkeolojik Araştırmaların Toplumsal Süreçle Bütünleştirilmeleri Üzerine bir Deneme,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62120.