Hide/Show Apps

Komana Koruma ve Geliştirme Eylem Araştırması: Arkeolojik Araştırmaların Toplumsal Süreçle Bütünleştirilmeleri Üzerine bir Deneme

Projenin amacı 2004 yılından bu yana Tokat ili Komana antik kentinde sürdürülmekteolan arkeolojik araştırmaların toplumsal, tarihi ve doğal çevre ile olan ilişkilerinigüçlendirecek, yerel halkın projeyi benimsemesini, projenin etki alanındaki tümpaydaşların katılımcı bir yaklaşım ile karar verme süreçlerinde yer almasını vedolayısıyla arkeolojik mirasın korunması yolunda sağlam adımlar atılmasını sağlayacakbir modelin geliştirilebilmesi için Eylem Araştırması yaklaşımı ile durum tesbitiyapılarak ve ortak gelecek kararları üreterek ileri çalışmalar için gerekli altyapınınoluşturulması.