ORTA KARADENIZ ARKEOZOOLOJİK VE ARKEOBOTANİK ARAŞTIRMA

2016-12-31
Bu projenin amacı daha önce Orta Karadeniz Bölgesi’nde eski dönemlerde tarım ve hayvancılığın anlaşılmasıyla ilgili gerçekleştirilmiş bir araştırmanın kapsamını genişletmektir. Önceki yıllarda biri Samsun ili sınırları içerisinde bulunan tarihöncesi bir yerleşim olan İkiztepe ve Tokat ilinde bulunan bir Bizans yerleşmesini temsil eden Komana arkeolojik alanlarından elde edilen malzemeler çalışılmıştır. Bu proje ile birlikte araştırma alanı bir Roma kenti olan Pompeiopolis (Kastamonu) ve Klasik dönem kenti Sinope (Sinop) arkeolojik alanlarını da kapsayarak genişletilecektir. Projenin amacı eski dönem ekonomisi ve tarımsal gelişmeleri ve hatta bölgedeki yabanıl hayatı özellikle de nehir kenarlarında oluşmuş yaşam alanlarını bölgesel bazda tanımlamaktır.

Suggestions

Burgaz Kazilarinda Ele Geçen Çanak Çömleklerin Kaynak Analizi ve Domestik Alanlarda Mikromorfoloji ve Mikro Arkeoloji Çalismalari
Tuna, Numan; Demirciler, Volkan; Sakarya, İlham; Atıcı, Nadire(2013-12-31)
Bu proje kapsaminda, Burgaz kazilarda ortaya çikarilan ev, sokak ve avlulardan olusan mimari komplekslerinde mekan kullanim farklilasmasinin anlasilmasinda, toprak örneklerinin alinmasi ve ele geçen seramik buluntularin kimyasal analizleri yapilarak yerel ve/veya ithal mal olduklarinin dogrulanmasi için kil hammadde kaynaginin arastirilmasi amaçlanmaktadir. 1970’lerden itibaren arkeolojik arastirmalarda kullanilan mikromorfolojik yöntemler ile arkeolojik alanlardaki toprak sedimanlarinin analizleri yapilar...
İkiztepe Arkeozoolojik ve Arkeobotanik araştırma
Pişkin, Evangelia; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Sakarya, İlham(2013-12-31)
Karadeniz bölgesi Türkiye’nin arkeolojik açıdan en az bilinen ve ez az araştırılmış bölgesidir. Bölgede yapılan az sayıdaki yüzey araştırmaları ve daha az sayıdaki arkeolojik kazılar daha çok Helenistik, Roma ve daha yakın dönemler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bölgenin tarih öncesi dönemleri, o dönemki sakinleri ve hayat tarzları neredeyse hiç araştırılmamıştır. Bu güne kadar büyük oranda kazısı yapılmış tek yer Samsun, İkiztepe’dir. Aynı zamanda İkiztepe çok önemli bir ekolojik alan olan Kızılırmak Deltasında ...
Kahramanmaraş Arkeolojik Projesinde Bulunan Damga Mühürlerin Yayına Yönelik Olarak Belgelendirilmesi ve İncelenmesi
Atakuman, Çiğdem; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Erdem, Deniz(2014-12-31)
Halaf Dönemi, mimari yapılanması, ritüelleri ve küçük yerleşimleriyle Neolitik dönem köylerine benzer bir görünüm vermekle beraber, üstün işçilikli seramikleri ve mühür olarak kullanıldıkları düşünülen taş objeleriyle, sosyal yaşantının bazı ögelerinin köklü değişimler geçirdiğini de işaret etmektedir. Bu bağlamda yapılması planlanan proje ile;1) Domuztepe’de ele geçen 150 civarındaki taş mühür ve benzeri nesneyle beraber 200 kadar taş kap parçası ve ikonografik özelliklerine göre seçilmiş boyalı seramikle...
Bizans İstanbul’u Kent Peyzajının Yordamsal (Procedural) Modelleme Tekniği ile Üretilmesi
Yoncacı Arslan, Pelin; Baş Bütüner, Funda(2018-12-31)
Bu araştırma önerisi, özellikle kent mekanları ve kent peyzajı özeline odaklanarak, Bizans dönemi Konstantinopolis’in arkeolojık kalıntıları ve günümüze kadar gelebilmiş anıtları ile özgün antik yazılı kaynakları dijital teknolojiler yardımı ile birleştirmeyi hedefler. Öneri, 5. yüzyılda hazırlanan Notitia Urbis Constantinopolitanae isimli kentsel envanter listesini baz alarak, Bizans İstanbul’unun tarihsel kent dokusunu oluşturan yol ağının ve üzerindeki yapıların saptanması, tanımlanması, araştırılması ve...
Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
Citation Formats
E. Pişkin and İ. Sakarya, “ORTA KARADENIZ ARKEOZOOLOJİK VE ARKEOBOTANİK ARAŞTIRMA,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61530.