Bizans İstanbul’u Kent Peyzajının Yordamsal (Procedural) Modelleme Tekniği ile Üretilmesi

2018-12-31
Bu araştırma önerisi, özellikle kent mekanları ve kent peyzajı özeline odaklanarak, Bizans dönemi Konstantinopolis’in arkeolojık kalıntıları ve günümüze kadar gelebilmiş anıtları ile özgün antik yazılı kaynakları dijital teknolojiler yardımı ile birleştirmeyi hedefler. Öneri, 5. yüzyılda hazırlanan Notitia Urbis Constantinopolitanae isimli kentsel envanter listesini baz alarak, Bizans İstanbul’unun tarihsel kent dokusunu oluşturan yol ağının ve üzerindeki yapıların saptanması, tanımlanması, araştırılması ve toplanan bu verinin ışığında yordamsal modelleme tekniği kullanılarak tarihi kent peyzajının oluşturulması amacıyla geliştirilmiştir. Bu çalışmada tarihsel topografya ve görselleştirme uygulamaları açısından entegre bir yöntem önerilecek ve bu sayede bir dizi kodlamaya dayalı modelleme ile sistematik veriye dayandırılan hipotetik şehir görselleştirmeleri sunulması yolu ile, hem tarihi kartoğrafyanın yeni bir tasviri, hem de kentsel mekân ile topoğrafyası arasındaki ilişkinin yeni bir yorumunu yapılacaktır.

Suggestions

Lozan Antlaşması Sonrası Yunanistan ve Türkiye’de Kutsal Miras ve Mübadele Müzeleri
Tanyeri Erdemir, Tuğba; Koç, İlker(2015-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı Lozan Antlaşması ve zorunlu mübadele sonrası Türkiye ve Yunanistan’da terk edilen kutsal kültürel miras eserlerinin tarihçelerini, yaşadıkları mimari, kültürel ve sosyal dönüşümlerini ve günümüzdeki kullanım ve ziyaret pratiklerini incelemektir. İki ülkede yeni kurgulanmaya başlanmış olan Lozan Antlaşması ve mübadele ile ilgili müze yapılma girişimleri incelenecek, bunların detaylı bir veritabanı hazırlanacaktır.
Korumaya Esas Olarak ODTÜ Kampüs'ünün Değerlerinin Saptanması
Erder, Cevat; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Peker, Ender; Altan, Tomris Elvan; Bertram, Jan Krzysztof; Akman, Sila; Baş Bütüner, Funda(2015-12-31)
Türkiye’deki ilk Cumhuriyet Dönemi üniversite kampüslerinden biri ve modern mirasın önemli bir temsilcisi olan ODTÜ Kampüs’ü eğitsel, sosyal ve kültürel değerleri, toplumsal bellekteki yeri, nitelikli doğal ve yapılı çevresi, sahip olduğu arkeolojik alanları ile Ankara için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir korunması gerekli kültürel peyzaj alanıdır. Bütün bu özellikleri ile ODTÜ kampüsü dünya mirası olarak değerlendirilme potansiyeline de sahiptir. Ancak bunun için öncelikle ODTÜ Kampü’nün sahip oldu...
İRAN VE ORTA ASYA’DAKİ SELÇUKLU MİMARLIK ESERLERİNİN BELGELENMESİ
Peker, Ali Uzay; Şentürk, Murat Kenan(2013-12-31)
Projenin hedefi Ortaçağ Anadolu Türk mimarisini etkileyen İran ve Orta Asya’da yapılmış olan eserlerin in situ belgelenmesidir. Bu araştırma kapsamında bölgeye yapılacak bir inceleme seyahati ile topografik özellikler, yerleşim düzeni, kentsel tasarım, anıtsal eserler, konut dokusu, malzeme, inşaat teknikleri araştırılarak bölgedeki Anadolu Ortaçağ Türk mimarisini etkileyen mimari miras belgelenecektir. Oluşturulacak olan bilgi ve belge kaynağı Anadolu Türk mimarisinin öncülü olan Orta Asya ve Iran mimari...
Mimarlık Bölümünün Eğitim Ve Araştırma Etkinliklerine İnternet Üzerinden Erişim Ve Sorgulama İmkanı Veren Veri Tabanının Oluşturulması.-Archweb Sitesinin İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Yeniden Yapılandırılması.
Sargın, Güven Arif(2013-12-31)
Bu proje, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nün son on yıl içerisinde yapmş olduğu tüm eğitim ve araştırma etkinliklerini içeren veri tabanının oluşturulması, bu veritabanına internet ortamından erişim ve sorgulama olanakları sağlayan web sitesi ve arama motorunun geliştirilmesi kapsamındaki çalışmaları içerir. Bu veritabanı, Mimarlık Bölümü’nün akademik kadrosunu, araştırma sahalarını, bu güne kadar yapılmış olan ve halen devam etmekte olan eğitim-öğretim, araştıma etkinliklerini tanımlayan ve tanıtan bir arşiv niteliğ...
Burgaz Kazilarinda Ele Geçen Çanak Çömleklerin Kaynak Analizi ve Domestik Alanlarda Mikromorfoloji ve Mikro Arkeoloji Çalismalari
Tuna, Numan; Demirciler, Volkan; Sakarya, İlham; Atıcı, Nadire(2013-12-31)
Bu proje kapsaminda, Burgaz kazilarda ortaya çikarilan ev, sokak ve avlulardan olusan mimari komplekslerinde mekan kullanim farklilasmasinin anlasilmasinda, toprak örneklerinin alinmasi ve ele geçen seramik buluntularin kimyasal analizleri yapilarak yerel ve/veya ithal mal olduklarinin dogrulanmasi için kil hammadde kaynaginin arastirilmasi amaçlanmaktadir. 1970’lerden itibaren arkeolojik arastirmalarda kullanilan mikromorfolojik yöntemler ile arkeolojik alanlardaki toprak sedimanlarinin analizleri yapilar...
Citation Formats
P. Yoncacı Arslan and F. Baş Bütüner, “Bizans İstanbul’u Kent Peyzajının Yordamsal (Procedural) Modelleme Tekniği ile Üretilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62148.