Parıltılı DC Deşarj uygulamalarıyla geliştirilebilecek algılama ve görüntüleme sistemlerinin irdelenmesi

2017-12-31
Uzun Kaymak, İlker Ümit
Mansuroğlu, Doğan
Proje kapsamında, farklı gazların ve gaz oranlarının ionize edilmesiyle elde edilen ve yarı-iletkenler ile engellenmiş parıltılı DC deşarj sistemleri çalışılacaktır. Irdelenecek fizik konuları çerçevesinde yeni bir plazma ölçüm (diagnostic) geliştirilecek ve plazmanın bariyer ile etkileşimi sonucu oluşacak ışımasındaki değisimler time-series olarak kaydedilecektir. Projede ayrıca frekans spektrumundaki nonlinear modların birbirleriyle olan eşverili (coherent) ilişkileri irdelenmesi için bir frequency ve time domain'de veri analizi uygulanarak, uygunluk (coherency) seviyelerinin plazma parametrelerine bağımlılıkları araştırılacaktır.
Citation Formats
İ. Ü. Uzun Kaymak and D. Mansuroğlu, “Parıltılı DC Deşarj uygulamalarıyla geliştirilebilecek algılama ve görüntüleme sistemlerinin irdelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62058.