Parıltılı DC Deşarj uygulamalarıyla geliştirilebilecek algılama ve görüntüleme sistemlerinin irdelenmesi

2017-12-31
Proje kapsamında, farklı gazların ve gaz oranlarının ionize edilmesiyle elde edilen ve yarı-iletkenler ile engellenmiş parıltılı DC deşarj sistemleri çalışılacaktır. Irdelenecek fizik konuları çerçevesinde yeni bir plazma ölçüm (diagnostic) geliştirilecek ve plazmanın bariyer ile etkileşimi sonucu oluşacak ışımasındaki değisimler time-series olarak kaydedilecektir. Projede ayrıca frekans spektrumundaki nonlinear modların birbirleriyle olan eşverili (coherent) ilişkileri irdelenmesi için bir frequency ve time domain'de veri analizi uygulanarak, uygunluk (coherency) seviyelerinin plazma parametrelerine bağımlılıkları araştırılacaktır.

Suggestions

Lazer ile İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi (LIBS) Yöntemi ile Arkeolojik Kalıntıların Elemental Analizi
Yedierler, Burak(2014-12-31)
Bu projede,LIBS yöntemi ile arkeolojik kalıntıların elemental kompozisyonunun araştırılması ve tanımlanması problemi üzerine çalışılacaktır. Arkeolojik ve tarihsel kalıntılar ile kimi sanat eserleriçok nadide ürünler olmaları sebebiyle analiz edilirlerken zarar görme ihtimalleri çok yüksektir. Bu noktada LIBS yönteminin belirleyici avantajı öne çıkmaktadır. Bu avantajlar, tüm kimyasal türleri algılayabilme, herhangi bir numunenin karakterizasyonunun yapılabilmesi, numunenin olduğu gibi hiç bir müdahaleye ge...
GÜNEŞ GÖZELERİNDE KULLANILMA AMAÇLI OLARAK, FARKLI PLAZMA DEŞARJLARDA TiOx, ve SiOx KAPLAMA YÖNTEMLERİNİN DENEYSEL ÇALIŞILMASI ve KARAKTERİZASYONLARI
Uzun Kaymak, İlker Ümit(2017-12-31)
Güneş enerjisi gözelerinde kullanılmak üzere silikon (Si) yüzey üzerine TiOx, ve SiOx tipi malzemelerin radyo frekanslı (RF) ya da direk akım(DC) tipi üretilen plazma deşarj yöntemleriyle farklı soy gazlar altında kaplanmasının deneysel olarak araştırılması amaçlanmaktadır. Bu malzemeler genelde Si üzerine termal buharlaştırma ya da kimyasal spreyleme gibi yöntemlerle kaplanabilmektedir. Ancak bu kaplama malzemelerinin, nanocrystal ya da toz formlarda RF plazma ve püskürtme yöntemlerini bir araya getiren öz...
POLİMER YÜZEYLERİNİN RADYO FREKANSLI PLAZMALAR İLE İŞLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Uzun Kaymak, İlker Ümit; Yedierler, Burak(2018-12-31)
Polimer malzemelerin gerek yapısal özellikleri gerekse ucuz maliyetli olmaları nedeniyle tekstil, otomotiv sanayi, ambalajlama, ve sağlık gibi bir çok alanda kullanıldığı bilinmektedir. Bu malzemelerin yüzeylerinin başka bir malzeme ile polimer-polimer veya polimer-metal şeklinde kolayca etkileşebilmesi için, yüzey özellikleri radyo frekanslı (RF) plazma ile işleme (treatment) maruz bırakılarak iyileştirilmektedir. Plazma işlemi uygulanan parametrelere bağlı olarak yüzeyde farklı fonksiyonel grupların oluş...
ENDÜSTRİ VE SAVUNMA SANAYİSİNDE ELEMENTEL ANALİZ YAPABİLECEK LAZER-OPTİK SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ
Yedierler, Burak; Erözbek Güngör, Ümmügül(2014-12-31)
Projenin amacı, kolay uygulanabilir, kompakt, çevreye uyumlu ve eş zamanlı anında tespit yapabilen LIBS temelli bir optik sistem geliştirilmesidir. Bu sistem ile her türlü malzemenin içindeki elementlerin cinsini ve miktarlarını saptamak olanaklı olacaktır. Bu sistem savunma sanayinde Kimyasal ve biyolojik tehditlerin ve patlayıcıların tespitinde (Anthrox, bakteri ve her çeşit patlayıcı) etkili şekilde kullanılabilecektir. Bu uygulamanın yanı sıra geliştirilecek olan sistem, biyolojik, medikal ve klinik örn...
Bariyer Arkası Terahertz Görüntüleme Sistemi
Altan, Hakan; Özkan, Vedat Ali; Yildirim, Ihsan Ozan(2016-12-31)
ODTÜ Fizik THz Araştırma Laboratuarı’nda farklı görüntüleme sistemleri kullanılarak, farklı THz ve THz altı görüntüler elde edilmektedir. Bunlardan birincisinde Schottky diyot çarpanlarına dayalı bir THz kaynak Galvo aynaların yardımıyla görüntüleme alanını nokta nokta taramaktadır. İkinci bir sistemde yine Schottky diyot çarpanlarına dayalı başka bir THz kaynak ile Compressive Sensing prensibine uygun olarak görüntüleme yapılmaktadır. Bir başka proje kapsamında ise görüntüleme için GDD alıcı dizgiler geliş...
Citation Formats
İ. Ü. Uzun Kaymak, “Parıltılı DC Deşarj uygulamalarıyla geliştirilebilecek algılama ve görüntüleme sistemlerinin irdelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62058.