POLİMER YÜZEYLERİNİN RADYO FREKANSLI PLAZMALAR İLE İŞLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU

2018-12-31
Polimer malzemelerin gerek yapısal özellikleri gerekse ucuz maliyetli olmaları nedeniyle tekstil, otomotiv sanayi, ambalajlama, ve sağlık gibi bir çok alanda kullanıldığı bilinmektedir. Bu malzemelerin yüzeylerinin başka bir malzeme ile polimer-polimer veya polimer-metal şeklinde kolayca etkileşebilmesi için, yüzey özellikleri radyo frekanslı (RF) plazma ile işleme (treatment) maruz bırakılarak iyileştirilmektedir. Plazma işlemi uygulanan parametrelere bağlı olarak yüzeyde farklı fonksiyonel grupların oluşmasına neden olarak polimerin iç yapısını değiştirmeden sadece yüzeyinin yapı özelliğini değiştirmektedir. Bu çalışmada poly(ethylene terephthalate) (PET), polystyrene (PS), ve polyethylene (PE) polimer malzemeleri, farklı gazlar kullanılarak oluşturulacak RF plazmaları ile işlenecek ve sonrasında yüzeylerinde oluşan kimyasal değişimler detaylı olarak araştırılıp incelenecektir.

Suggestions

GÜNEŞ GÖZELERİNDE KULLANILMA AMAÇLI OLARAK, FARKLI PLAZMA DEŞARJLARDA TiOx, ve SiOx KAPLAMA YÖNTEMLERİNİN DENEYSEL ÇALIŞILMASI ve KARAKTERİZASYONLARI
Uzun Kaymak, İlker Ümit(2017-12-31)
Güneş enerjisi gözelerinde kullanılmak üzere silikon (Si) yüzey üzerine TiOx, ve SiOx tipi malzemelerin radyo frekanslı (RF) ya da direk akım(DC) tipi üretilen plazma deşarj yöntemleriyle farklı soy gazlar altında kaplanmasının deneysel olarak araştırılması amaçlanmaktadır. Bu malzemeler genelde Si üzerine termal buharlaştırma ya da kimyasal spreyleme gibi yöntemlerle kaplanabilmektedir. Ancak bu kaplama malzemelerinin, nanocrystal ya da toz formlarda RF plazma ve püskürtme yöntemlerini bir araya getiren öz...
Lazer ile İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi (LIBS) Yöntemi ile Arkeolojik Kalıntıların Elemental Analizi
Yedierler, Burak(2014-12-31)
Bu projede,LIBS yöntemi ile arkeolojik kalıntıların elemental kompozisyonunun araştırılması ve tanımlanması problemi üzerine çalışılacaktır. Arkeolojik ve tarihsel kalıntılar ile kimi sanat eserleriçok nadide ürünler olmaları sebebiyle analiz edilirlerken zarar görme ihtimalleri çok yüksektir. Bu noktada LIBS yönteminin belirleyici avantajı öne çıkmaktadır. Bu avantajlar, tüm kimyasal türleri algılayabilme, herhangi bir numunenin karakterizasyonunun yapılabilmesi, numunenin olduğu gibi hiç bir müdahaleye ge...
SURFACE TREATMENT OF POLYPROPYLENE USING A CAPACITIVELY COUPLED PLASMA SYSTEM
Mecit, Giray; Yedierler, Burak; Department of Physics (2022-2-11)
Gaseous plasmas are suitable for various applications in material science, including but not limited to thin film productions and coatings, tailoring the surface properties of polymers. This study aims to characterize a capacitively coupled plasma system utilized in material processing applications. The system utilizes a 13.56 MHz radio frequency source to produce gaseous plasmas. The correlation between the produced plasmas and the surface physical and surface chemical properties of polypropylene treated b...
Parıltılı DC Deşarj uygulamalarıyla geliştirilebilecek algılama ve görüntüleme sistemlerinin irdelenmesi
Uzun Kaymak, İlker Ümit(2017-12-31)
Proje kapsamında, farklı gazların ve gaz oranlarının ionize edilmesiyle elde edilen ve yarı-iletkenler ile engellenmiş parıltılı DC deşarj sistemleri çalışılacaktır. Irdelenecek fizik konuları çerçevesinde yeni bir plazma ölçüm (diagnostic) geliştirilecek ve plazmanın bariyer ile etkileşimi sonucu oluşacak ışımasındaki değisimler time-series olarak kaydedilecektir. Projede ayrıca frekans spektrumundaki nonlinear modların birbirleriyle olan eşverili (coherent) ilişkileri irdelenmesi için bir frequency ve ti...
POLİMER HARMANLAMA YÖNTEMİYLE GAZ AYIRMA MEMBRANI GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Yılmaz, Levent(2015-12-31)
Proje kapsamında biyogaz ve doğalgaz karışımlarındaki karbon dioksitin ayrıştırılmasında kullanılmak üzere harmanlanmış iki farklı polimere dolgu maddesi veya uyumlaştırıcı katılarak ince film karışık matrisli membranlarının üretilmesi amaçlanmıştır. Membranların gaz ayırım performansları karbondioksit, hidrojen, metan geçirgenlik ölçümleriyle test edilecektir.
Citation Formats
İ. Ü. Uzun Kaymak and B. Yedierler, “POLİMER YÜZEYLERİNİN RADYO FREKANSLI PLAZMALAR İLE İŞLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58790.