Fotonik ve fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans karakterizasyonu

2016-12-31
Yerci, Selçuk
Koç, Mehmet
Özyurt, Zişan Irem
Turan, Duygu Işinsu
Naghinazhadahmadi, Parisa
Acar, Beran
Şahiner, Mehmet Cem
Hadibrata, Wisnu
Soltanpoor, Wiria
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı yukarıda bilgilerin verilen 12 öğrencinin de tezi ile alakalı olan fotolüminesans ölçümleri vasıtasıyla farklı fotonik ve fotovoltaik sistemlerin karakterizasyonudur. Proje çerçevesinde ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek ve aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak ve sonuçlar incelenecek ve uygun olanlar rapor edilecektir.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardır.1) Güneş hücreleri için yüksek kaliteye sahip silisyum 2) Güneş hücreleri için özgün sıyırma yöntemi ile elde edilmiş ince silisyum3) Güneş hücreleri için perovskite (CH3NH3PbI3)4) Silisyum üzerine üretilmiş tek kristal germanyum tabakaları5) Optik üst çevirim eldesi için erbiyum silikatFotolüminesans yönteminde numuneler ışık ile uyarılır ve numuneden tekrar ışık toplanır. Numuneden gelen ışık numunenin optik karakteri (bant aralığı ve kusur çeşidi ve yoğunluğu) hakkında bilgi verir. Standart fotolüminesans deneyinde gelen ışığın enerjisinin gelen ışığın enerjisinin ilgilenilen optik geçişin enerjisinde daha büyük olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen proje çerçevesinde çalışılacak sistemlerden ilk dördü bu kategoridedir. Üst çevirim işleminde ise gelen iki foton veya daha fazlası beraber hareket ederek sistemi uyarır ve bu sayede ortaya çıkan fotonun enerjisi gelen fotondan daha fazladır.