BULUT SİSTEMLERİNDE PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENİM VE BÜYÜK VERİ ANALİZİYLE GÜVENLİK

2018-12-31
Angın, Pelin
Tunçel, Emrah
Gülmez, Halim Görkem
Bulut sistemlerinde çoğaltmaya (replication) dayalı mevcut esneklik düzenleri, saldırganların sistemlere müdahale edebileceği yolları artırmıştır. Bulut içindeki bir sanal makineyi (SM), geleneksel bir güvenlik mekanizması tarafından algılanmadan ele geçiren ve sistem ayrıcalıklarına (çekirdek düzeyinde) sahip bir saldırgan, kritik bulut süreçlerini ve bulutta saklanan veriyi tehlikeye maruz bırakır. Bu alanda geleneksel savunma çözümlerinin temel eksikliği, belirli tehditlere odaklı olarak tasarlanmaları ve bu yüzden kapsamlarının dışında kalan saldırılarla başa çıkma becerilerinin sınırlı olmasıdır. Bu nedenle anormal bir durum halinde bunu tespit edip raporlayabilecek ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duyulmaktadır.Bu projenin amacı, büyük veri analizi ve derin pekiştirmeli öğrenme teknikleri kullanarak entropi tabanlı anomali tespit etme yöntemiyle bulut sistemlerinin güvenliğini sağlamaktır. Bu sayede tehditler gerçek zamanlı tespit edilebilecek ve anında yanıt verilebilecektir.
Citation Formats
P. Angın, E. Tunçel, and H. G. Gülmez, “BULUT SİSTEMLERİNDE PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENİM VE BÜYÜK VERİ ANALİZİYLE GÜVENLİK,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62141.