Düşey Yüzlü Dalgakıran Müzvarı Çevresindeki Oyulmanın Sayısal ve Fiziksel Modellenmesi

2018-12-31
Baykal, Cüneyt
Balcı, Hidayet Begüm
Bu proje kapsamına düşey yüzlü (keson tipi) dalgakıranların müzvar (kafa) kısımları çevresinde dalga etkisi altında deniz tabanındaki oyulma süreçleri dalga-yapı-deniz tabanı etkileşimleri özelinde sayısal ve fiziksel modelleme çalışmaları ile araştırılacaktır. Proje kapsamında yapılacak olan modelleme çalışmalarında kullanılacak düşey yüzlü dalgakıran yapısı herhangi bir oyulma koruması ve de taş dolgu yüksek zemin uygulaması yapılmamış tipte bir yapı olarak planlanmaktadır. Fiziksel model deneylerinde yapı yakın çevresindeki dalga özellikleri ve alansal deniz tabanı hareketleri ölçülecek, temel akım görüntüleme teknikleri ile yapı çevresindeki akım özellikleri gözlemlenecektir. Yapılacak olan fiziksel model deneylerinde elde edilecek veri seti, açık kaynak kodlu üç-boyutlu hesaplamalı akışkanlar mekaniği modeli ile bütünleşik çalışan morfoloji sayısal modelinin model doğrulama ve geliştirilmesi aşamalarında kullanılacaktır. Proje kapsamında ayrıca hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilmesi planlanan bilgisayar kontrollü lazerli yüzey tarama ölçüm sistemi geliştirilecektir. Geliştirilecek ölçüm düzeneği ileride çok farklı deneylerde kullanılabilecek, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı ve Deniz Mühendisliği Laboratuvarının fiziksel model kabiliyetini artıracaktır.
Citation Formats
C. Baykal and H. B. Balcı, “Düşey Yüzlü Dalgakıran Müzvarı Çevresindeki Oyulmanın Sayısal ve Fiziksel Modellenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62166.