Hide/Show Apps

İzmir İç Körfezde yaşanan fırtına taşkınlarının araştırılması ve taşkınların önlenmesi için bir öneri: Durgun Dalga Havuzu modeli

2017-12-31
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar
Baykal, Cüneyt
Kısacık, Doğan
Gözlet, Mehmet Sedat
Hızla gelişen kıyı kentleri plansız kentleşme ve geri kalan altyapıları ile özellikle doğal afetlere karşı daha kırılgan hale gelmektedirler. Bu kentler arasında yer alan İzmir, Ege Bölgesi’nin en önemli kenti konumundadır. Türkiye’de yaşayanlar arasında İzmir imgesi ile büyük ölçüde özdeşleşen Kordon, Alsancak ve Konak sahili boyunca uzanır. Doldurularak sürekli genişlemiş bir bölge olan Kordon, kıyı duvarları ile denizin yıkıcı etkisinden korunmaktadırlar. Ancak, son yıllarda Kordon civarında şiddetli fırtınalarda denizin kabarıp taştığı ve kıyı duvarları üzerinden dalga aşımından dolayı sahil şeridinin sular altında kaldığı sıkça görülmektedir. Bu projede, Durgun Dalga Havuzu (Stilling Wave Basin) sistemi Kordon bölgesindeki dalga aşımından dolayı oluşan deniz taşkınlarını önlemek için düşünülmüştür. Durgun Dalga Havuzu modeli Belçika kıyılarında dalgalar nedeni ile oluşan su aşımını engellemek için başarıyla kullanılmıştır. Bu yenilikçi kombine sistemde kret yüksekliğini artırmadan dalga aşımı kontrol edilebilinmektedir. Ancak, bu sistemin Kordon bölgesindeki taşkınları önleyebilmesi için, sistemin geometrik yapısı laboratuvar ortamında optimize edilmelidir. Projenin temel amacı, Durgun Dalga Havuzunun (DDH) İzmir Körfezindeki olası fırtına koşulları altında dalga aşımına karşı performansını test etmektir.