Hide/Show Apps

Eymir Gölü taşıma kapasitesi ve ziyaretçi yönetim modeli

2017-12-31
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar
Gözlet, Mehmet Sedat
Khodkar, Ghazal
Eymir Gölü Yönetim Planı kapsamında Faaliyet 2.1.1, Eymir Gölü ziyaretçi kapasitesinin belirlemek ve ziyaretçi planı yapmak olarak tanımlanmıştır. Yönetim Planı tarafından ortaya konan bu faaliyet, Eymir Gölü ve alanının taşıma kapasitesinin bütüncül (fiziksel, sosyal ve ekolojik boyutlar) olarak hesaplanmasını ve bu çalışma sonuçları kullanılarak kullanım-koruma dengesi çerçevesinde ziyaretçi yönetimi planlarının oluşturulmasını gerektirmektedir.