Ürün Odaklı Araştırmalarda Toplumsal Cinsiyeti Konuşmak

2022-09-30
Tasarım disiplini dahil olduğu iktidar ağları ve ürettiği ilişkiler bakımından toplumsal cinsiyet ilişkilerinden bağımsız düşünülemez. Bu ilişkiler tasarım alanında yapılan araştırmaların sonucunda etken olarak göz önünde bulundurulabilirken tasarım araştırmalarının odağına alınarak tasarımcının cinsiyeti, ürünün cinsiyetlendirilmesi ve hatta tasarım yöntemlerinin toplumsal cinsiyete dayalı tahakküm biçimleriyle ilişkisi gibi konularda araştırmalar yürütülmektedir. Fakat, hassas bir konu olarak toplumsal cinsiyeti konuşmak, özellikle tasarımın tahakkümü üreten taraf olarak görüldüğü alanlarda araştırma yapılırken kısıttan öte bariyer haline gelmektedir. Bu makale, ürün odaklı araştırmalarda toplumsal cinsiyeti konuşmayı ve bu alanda katılımcı-araştırmacı ilişkilerinin toplumsal cinsiyet bağlamında yeniden değerlendirilmesini tartışmaktadır. Oyuncak tasarımında toplumsal cinsiyet ilişkilerinin incelendiği araştırmamdan yola çıkarak kullanılan metodolojilere odaklanan bu makale, tasarımın toplumsal cinsiyetle olan süregelen ilişkisinden kaynaklanan ve seviyesi değişen bariyerlerle baş etmeye dair bir bakış sunmaktadır. Araştırma odağını tasarımcıdan ürüne yönlendirerek kullandığım yöntem, feminist metodolojiler, özellikle kesişimsel perspektifle birlikte farklı pencereler açarak bu bariyerleri aşmaya bir araç olarak kullanılabilmektedir.
Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı

Suggestions

Ürün Odaklı Araştırmalarda Toplumsal Cinsiyeti Konuşmak
Koyun, Havva Bilge (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Tasarım disiplini dahil olduğu iktidar ağları ve ürettiği ilişkiler bakımından toplumsal cinsiyet ilişkilerinden bağımsız düşünülemez. Bu ilişkiler tasarım alanında yapılan araştırmaların sonucunda etken olarak göz önünde bulundurulabilirken tasarım araştırmalarının odağına alınarak tasarımcının cinsiyeti, ürünün cinsiyetlendirilmesi ve hatta tasarım yöntemlerinin toplumsal cinsiyete dayalı tahakküm biçimleriyle ilişkisi gibi konularda araştırmalar yürütülmektedir. Fakat, hassas bir konu olarak toplumsal ci...
Construing product materials: developing senso-attitudinal maps through repertory grid technique
Derviş, Barış; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Department of Industrial Design (2021-1-6)
Designing material and product experiences is a complex process that requires a comprehensive understanding over subjective dimensions such as cultural and psychological backgrounds of the individual, multisensory relations, and product contexts. It is becoming more essential for a designer to understand how materials are perceived. There is a growing need for designers to achieve information sources that represent idiosyncratic data of the user anticipations towards perceived material qualities in particul...
A User-centred Materials Selection Approach for Product Designers
Van Kesteren , Ilse (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
In the materials selection process of user-centred design projects, the emphasis shifts from technology towards user-interaction aspects of products. Materials form the interface of the product with the user and influence the sense of quality, pleasantness of interaction, personality of the product, and the way it can be used. The human senses, as the interface of the user, play essential roles in this interaction. A new materials selection model has been created for the purpose of understanding the c...
Ürün-Kullanıcı Deneyiminde Dokunma Hissinin Teknolojilerle Zenginleştirilmesi
Şener Pedgley, Bahar; Pedgley, Owaın Francıs (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Telekomünikasyon için kimi zaman sesli - veya ekran üzerinden - etkileşim mümkün olma yabilir veya tercih edilmeyebilir. Örneğin, insanlar diğer insanların da etrafta bulunduğu du rumlarda dikkat çekmeyecek şekilde davranmak isteyebilirler; ekranı olan bir ürün aracılığıyla etkileşim kurmak fiziksel olarak mümkün olmayabilir; yüksek sesle konuşmak için uygunsuz bir durum olabilir veya o an için etkili bir yöntem olmayabilir. İşte bu gibi zamanlarda, do kunsal (dokunma hisli) iletişim alternatif bir iletiş...
Sur’un Kamulaştırılması Üzerine Kimin Ne Söylediği Verilen Bilgiye Yönelik Değerlendirmeyi ve Kolektif Suçluluğu Etkiler mi?
Korkmaz Karaoğlu, Leman (2020-12-01)
Bu araştırmada, mesajın kaynağı, mesajın odağı ve etnik-Türk kimliği ile özdeşleşme ve olayın meşruiyetine ilişkin algı olmak üzere alıcıyla ilgili faktörlerin, kolektif suçluluk ve mesajın değerlendirilmesi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık. Deneysel manipülasyon için Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki kamulaştırılma sürecini ele aldık. Üç yüz kırk etnik-Türk katılımcıdan oluşan örneklemi, mesaj kaynağının fail olduğu fail odaklı anlatım, mesaj kaynağının mağdur olduğu mağ...
Citation Formats
H. B. Koyun, “Ürün Odaklı Araştırmalarda Toplumsal Cinsiyeti Konuşmak,” presented at the Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100456.