A digital computer program to analyse power-electronic circuits.

1980
Turanlı, M. Hilmi

Suggestions

A computer program for wave force computation on piled off-shore structures.
El-Saleh, Abodu Mahmoud; Department of Civil Engineering (1987)
A computer program for the determination of water surface profiles.
Karadeniz, Mehmet Mustafa; Department of Civil Engineering (1972)
A computer program to analyze and design highway bridge superstructures.
Arkun, Metin; Department of Civil Engineering (1978)
A computer program for pole assignment and observer design in linear multivariable systems.
Katırcıoğlu, Haluk; Department of Electrical Engineering (1973)
A Computer Graphic Program For Architectural Drafting
Özgüç, Bülent; Pultar, Mustafa (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Bilgisayar grafiğinin mimari tasarımı etkilendiği önemli yönlerden ikisi a) mimari çizimlerin bilgisayarlar tarafından çizilebilmesi, ve b) mimari tasarım sırasında seçeneklerin üretilmesi işlemine bilgisayar yeteneklerinin büyük Ölçüde yardımcı olabilmes idir. Bu yazı, her iki yönde de kullanılabilecek bir bilgisayar izlencesinin dayandığı temel noktaları tanıtmakta ve izlencenin yapısı ile kullanılışı üzerine bilgi içermektedir. PLAN adı ile tanınan izlence bilgisayarın Özek birimine ek olarak çıktı için ...
Citation Formats
M. H. Turanlı, “A digital computer program to analyse power-electronic circuits.,” Middle East Technical University, 1980.