A computer program to analyze and design highway bridge superstructures.

1978
Arkun, Metin

Suggestions

A computer program to analyze and design simple span composite highway bridges using steel girders
Guneri, Koray; Özdural, Burhan; Department of Civil Engineering (1988)
A computer program for the determination of water surface profiles.
Karadeniz, Mehmet Mustafa; Department of Civil Engineering (1972)
A finite element method computer program for evaluating stress and displacement fields of soil due to undrained loading.
Göksü, Halil; Department of Civil Engineering (1972)
A digital computer program to analyse power-electronic circuits.
Turanlı, M. Hilmi; Department of Electrical Engineering (1980)
A Computer Graphic Program For Architectural Drafting
Özgüç, Bülent; Pultar, Mustafa (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Bilgisayar grafiğinin mimari tasarımı etkilendiği önemli yönlerden ikisi a) mimari çizimlerin bilgisayarlar tarafından çizilebilmesi, ve b) mimari tasarım sırasında seçeneklerin üretilmesi işlemine bilgisayar yeteneklerinin büyük Ölçüde yardımcı olabilmes idir. Bu yazı, her iki yönde de kullanılabilecek bir bilgisayar izlencesinin dayandığı temel noktaları tanıtmakta ve izlencenin yapısı ile kullanılışı üzerine bilgi içermektedir. PLAN adı ile tanınan izlence bilgisayarın Özek birimine ek olarak çıktı için ...
Citation Formats
M. Arkun, “A computer program to analyze and design highway bridge superstructures.,” Middle East Technical University, 1978.