Knowledge Cohesion in European Regions: Convergence and Cohesion with Turkey

In a knowledge economy, it is interesting to see that the concept of knowledge cohesion is a fertile soil for research. Despite the ongoing interest in investigating whether economic cohesion has been achieved in Europe there is no work that looks at knowledge cohesion. Though it is difficult to investigate such an abstract concept one can look at a more concrete concept such as convergence. Using the European Union Framework Programme data from 1984 to 2016 we show that there are signs of knowledge convergence within the NUTS2 regions. Despite the fact, the top performers persist over the years the convergence is much stronger among the less developed regions. The results also show that Turkey enhanced its position in knowledge exchange considerably where some of its developed regions are emergent knowledge hubs. These results indicate that Turkish knowledge system is tied strongly to the European Research Area which reduces the probability of conflict scenario.
FEUTURE Online Paper

Suggestions

The Impact of Online ICT on the Dimensions of Social Capital
Gürsoy, Serkan (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2014)
This study aims to investigate the impact of information and communication technologies on social capital. It evaluates ICT in terms of “knowledge sharing.” Similarly, social capital is taken into consideration in terms of organizational context. Within such a framework, constructs affiliated with these two concepts have been investigated. This investigation shows that communication technologies and social media technologies do have similar as well as varied...
Technoscientific Control And Environment
Evyapan, Argun (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
"Teknoloji" terimiyle anlatım bulan olgunun, genel bir çerçeve içinde ne anlamlar taşıdığı konusunda bir fikir birliği yoktur. Bu olguyu açıklamaya çalışan yaklaşımları kabaca "göreli" ve "ontolojik" tanımlar olarak iki gurupta toplamak olasıdır. Çok değişik düşünce, yaklaşım ve tanımların çoğunluğunda gene de, ortak bazı genel temalar izlenebilmektedir. Bu temalar üç gurupta incelenebilir: — Teknoloji-bilim arası ilişkileri ele alanlar, — Amaç-araç ikilemi yönünden teknolojinin özellikleri, — Teknoloji ile...
University Organization And Scientific Productivity In Turkey
Özinönü, Kemal A.; Tinto, Vincent (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu yazıda üniversite reformu sorunu geniş bir çerçeve içerisinde, yüksek öğretim planlaması açısından ele alınarak bu reformun yüksek nitelikteki bilimsel insan gücü yetiştirilmesi üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Bu nedenle bu yazıda Türkiye'de üniversite örgütünde mevcut kürsü ve bölüm düzenlerinin bilimsel bilgi üretimine olan etkileri eğitim ve bunun bir öğesi olarak üniversite planlaması yönünden incelenmektedir. Makale, 1933- 1966 devresini kapsayan temel bilimlerdeki gelişmeyle ilgili yapılan bi...
Identification of gene mutations ınvolved in drug resistance in liver cancer using rna-seq data analysis
Shojeai, Mona; Akhan, Ece; Acar, Aybar Can; Atalay, Rengül (null; 2017-06-28)
Cancer is the leading cause of death worldwide and the risk increases with aging. A significant concern in cancer research is the detection of cancer drug resistance associated somatic mutations. According to Global Cancer Statistics (GCS) liver cancer is the 5th most common and 2nd deadliest cancer in the world. Over the past two decades, the death rate for liver cancer increased by 2.5% per year and incidents were 3 times higher in men than in women (American Cancer ...
Critical Reading Discourse of Pre Service English Teachers in Turkey
Balıkçı, Gözde; Daloğlu, Ayşegül (2016-05-01)
This case study was conducted in order to observe and investigate the critical reading discourse (CRD) of 27 freshman pre-service teachers of English at the department of foreign language teaching at a state university in Turkey. In addition, the study attempts to answer the question of how the critical reading discourse of the students is shaped through feedback, instruction, and time. The written and audio-visual data were collected in the Advanced Reading and Writing...
Citation Formats
İ. S. Akçomak and E. Erdil, “Knowledge Cohesion in European Regions: Convergence and Cohesion with Turkey,” FEUTURE Online Paper, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/68697.