Mezhep Çatışmasına Bir Etnik Grup ve Yerel Bağlam Üzerinden Bakmak: Irak Türkmenleri ve Telafer Örneği

2017-12-01
Bu çalışma, özellikle 2003 işgalinden beri Irak’la alakalı en çok tartışılan konulardan birisi olan mezhep çatışmasına ve Irak toplumuna yönelik en başat sınıflandırmalardan olan mezhepsel gruplara yönelik Irak Türkmenlerinin ortaya çıkarabileceği potansiyelden hareket etmiştir. 2003 sonrası mezhep çatışmasının parametrelerinin ve etkilerinin neler olduğu sorularından hareketle, Irak Türkmenleri arasında yoğun kitlesel gerilimlerin yaşandığı bir kent olarak öne çıkan Telafer vakasını inceleyen bu çalışmada öncelikle, mezhepçiliğe nasıl bir kuramsal çerçeve çizilebileceği ilkçi, araçsalcı ve inşacı olmak üzere üç temel yaklaşımın ışığında sorgulanacaktır. Buna göre mevcut kuramsal yaklaşımların mezhepçiliğin analizinde çok az işlendiği ancak yeniden düzenlenmiş bir araçsalcı yaklaşımın özellikle Telafer’i anlamada yardımcı olacağı iddia edilecektir. İkinci olarak, Telafer’de neden ve nasıl bir çatışma yaşandığı tartışılacaktır. Bu bölümde, Telafer’deki mezhepçiliğin ana yürütücüleri olarak güvenlik güçlerinin, direnişçi grupların ve aşiretlerin öne çıktığı, Amerikan pratiklerinin bunların işlemlerini kolaylaştırdığı ve ülkedeki siyasi atmosferin ürettiği mezhepçi imgelerin, oluşan güvensizlik ortamının ve bölgedeki aşiret düzeninin mezhepçiliği sürdürülebilir kıldığı savunulacaktır. Üçüncü olarak, DAEŞ işgalleri sebebiyle Telafer’den Türkiye’ye sığınmış Irak Türkmenleri arasında Ankara’da yapılan saha araştırmasında kullanılan ve mezhepçiliğin hangi boyutlarda olduğunu anlamaya yönelik anketin sonuçları sunulacaktır. Bulgular, mezhepçiliğin geniş bir toplumsal tabandan mahrum olduğuna ancak önemli bir inşa gücüne ve zorlayıcılığa sahip olduğuna işaret edecektir.
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

Suggestions

A comparative study on the perceptions of EFL instructors and students regarding the characteristics of an effective EFL instructor
Çalışkan, Melike; Gündüz, Müge; Department of English Language Teaching (2022-10)
The purpose of this sequential explanatory mixed methods study is to investigate the differences between the perceptions of instructors and students about the characteristics of an effective EFL instructor and to find out how these characteristics have changed recently. Behaviors, beliefs, attitudes of the instructors, preferred teaching styles and the actions that they take have a vital role in encouraging the learning. Explanatory-sequential mixed method approach was utilized to collect data from the inst...
Usability of polylactide biopolymer as thermoplastic matrix for woven fiber composite laminates
Demirok, Gökberk; Kaynak, Cevdet; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-4-28)
The first purpose of this study was, as the first time in the literature, to investigate usability of polylactide (PLA) biopolymer as the matrix of high-performance composite laminated structures having woven forms of glass and carbon fibers. For this purpose, 2-14 layers of 2x2 twill Carbon Fiber (CF) and 1x1 plain weave Glass Fiber (GF) forms were stacked by PLA powders followed by consolidation of these layers by compression molding technique. After conducting various tests and analysis it was observed t...
EFL instructors’ perceptions about teaching, social, and cognitive presences in online EFL classes after the outbreak of the COVID-19
Sütcü, Halime Feyza; Savaş, Perihan; Department of English Language Teaching (2021-8)
The current study aimed to investigate the EFL instructors’ perceptions about teaching, social, and cognitive presences in online classes after the outbreak of the COVID-19 pandemic within the CoI (Community of Inquiry) framework. Adopting a mixed methods design, the study had two basic tools, which are an online survey having a Likert Scale and online group interviews. In the first phase which was the quantitative stage, 72 EFL instructors participated and filled in the CoI questionnaire, which consists of...
Womanly Experience in Diasporic Spaces: Buchi Emecheta and Emine Sevgi Özdamar
Sezer Toraman, Şermin; Birlik, Nurten; Onaran, Sevil; Department of English Literature (2022-2)
This study discusses the reasons for the migration of women protagonists to another country and their subject formation processes in four novels whose stories take place in the 1960s and 70s in a diasporic context: Buchi Emecheta’s In the Ditch and Second-Class Citizen, and Emine Sevgi Özdamar’s Life is a Caravanserai- with two Doors, through one of which I came, and through one of which I left and The Bridge of the Golden Horn. Taking diaspora as the social context, this study deals with the subject format...
Fethiye Körfezi ve Civarının Aktif Tektoniği ve Kinematiği
Tosun, Levent; Avşar, Ulaş; Avşar, Özgür; Dondurur, Derman; Kaymakcı, Nuretdin (null; 2017-10-28)
Son yıllarda Pliny-Strabo hendeği olarak bilinen yapının, tomografik çalışmalar sonucunda klasik anlamda bilinen bir hendekten çok kuzeye dalmakta olan Afrika okyanusal plakasındaki bir yırtılmaya karşılık geldiğinin anlaşılması üzerine bazı araştırıcılar bu yapının karada da devam ettiğini ve literatürde Fethiye-Burdur Fayı olarak bilinen hattı içerecek şekilde geniş bir sol yönlü, transtansiyonel makaslama kuşağına dönüştüğünü ileri sürmüştür. Adı geçen hattın gerçekte mevcut olup olmadığı, mevcut ise kin...
Citation Formats
T. Yıldız, “Mezhep Çatışmasına Bir Etnik Grup ve Yerel Bağlam Üzerinden Bakmak: Irak Türkmenleri ve Telafer Örneği,” Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, pp. 38–61, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/68890.