Womanly Experience in Diasporic Spaces: Buchi Emecheta and Emine Sevgi Özdamar

Download
2022-2
Sezer Toraman, Şermin
This study discusses the reasons for the migration of women protagonists to another country and their subject formation processes in four novels whose stories take place in the 1960s and 70s in a diasporic context: Buchi Emecheta’s In the Ditch and Second-Class Citizen, and Emine Sevgi Özdamar’s Life is a Caravanserai- with two Doors, through one of which I came, and through one of which I left and The Bridge of the Golden Horn. Taking diaspora as the social context, this study deals with the subject formation processes of women protagonists against the backdrop of Rosi Braidotti’s understanding of nomadic thinking and subjectivity because it explores a search for subjectivity beyond the experience of migration and diaspora by highlighting the possibility of an alternative space, which Braidotti calls rhizome. Since the protagonists of the novels are women, I claim that feminine writing becomes a substantial part of their subject formation; thus, Helen Cixous’s theories on writing the body are consulted along with Braidotti’s theories on subjectivity. The protagonists showcase not only the subversion of prevalent identity markers such as gender, race, ethnicity, religion etc. but also the denial of these categories. They go through similar subject formation processes despite being ‘embedded’ in totally different traditions, histories and countries. Thus, this study claims that women characters migrate from their home countries to host countries to open up a rhizomatic space where they can get rid of patriarchal restrictions and engage in liberating subject formation processes.

Suggestions

The theme of loneliness and lack of communication in A Summer Bird Cage (1963) by Margaret Drabble and The Particular Sadness of Lemon Cake (2010) by Aimee Bender
Alpakın Martınez Caro, Dürrin (2013-06-01)
This paper aims to look at two novels A Summer Bird Cage, (1963) by Margaret Drabble and The Particular Sadness of Lemon Cake (2010) by Aimee Bender which were written in two distinct periods and which thematise the idea that despite the progress in the society and in technology, human relations remain fragmented and people, while living in a crowd, are pushed towards isolation and loneliness against their own will in both periods. Both of the novels testify to the idea that, the more the society is advance...
Neoliberal Yönetimsellik ve Paramilitarizm: Türkiye’de Koruculuk Sistemi
Günok, Firdevs Ezgi (2019-11-02)
Geçici Köy Koruculuğu(GKK) sistemi yasal dayanağını 1924 tarihli Köy Kanunu’ndan alıyor ve işleyiş biçimi açısından Hamidiye Alayları ile çarpıcı benzerlikler taşıyor olsa da sistemin 26 Mart 1985 tarihinde yeniden canlandırılmasının koşulu olan rasyonalite önceki örneklerden tamamen farklıdır. Bu fark, sistemin disiplin teknolojileri üzerinden değil, güvenlik teknolojileri üzerinden hayata geçirilmesinde yatmaktadır.Güvenlik, disiplin teknolojilerinin aksine, bedenler üzerinde değil, nüfus üzerinde işler. ...
Mezhep Çatışmasına Bir Etnik Grup ve Yerel Bağlam Üzerinden Bakmak: Irak Türkmenleri ve Telafer Örneği
Yıldız, Tunahan (2017-12-01)
Bu çalışma, özellikle 2003 işgalinden beri Irak’la alakalı en çok tartışılan konulardan birisi olan mezhep çatışmasına ve Irak toplumuna yönelik en başat sınıflandırmalardan olan mezhepsel gruplara yönelik Irak Türkmenlerinin ortaya çıkarabileceği potansiyelden hareket etmiştir. 2003 sonrası mezhep çatışmasının parametrelerinin ve etkilerinin neler olduğu sorularından hareketle, Irak Türkmenleri arasında yoğun kitlesel gerilimlerin yaşandığı bir kent olarak öne çıkan Telafer vakasını inceleyen bu çalışmada ...
The Best Offer filmindeki insan ilişkileri ve kurgusal gerçeklik
Yerli, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-6-1)
Guiseppe Tornatore’un yazıp yönettiği Türkçe çevirisi En Yüksek Teklif olan The Best Offer (La Migliore Offerta, 2013) filminin ele alındığı bu çalışmada filmin karakterleri arasındaki ilişki, onların kişilik yapılarının örgütlenmesi, ve bunun sonucunda insana dair mekanizmaların aydınlatılması amaçlanmaktadır. Filmin içeriği ile filmdeki karakterlerin örgütlenmesi kişilik kuramları çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır. Filme dair kapsamlı bir özet verildikten sonra, filmin ana karakterlerinin (Bay Oldma...
Gendered Spaces: The Impact of the Cultural Aspects on the Spatial Organisation of Spaces Inside the Houses of Amman During the Last Century
Zalloom, Bushra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This research explores the relationship between the cultural aspects and the spatial aspects when organising the spaces inside the houses, and discusses how the cultural aspects affect a broad range of matters associated with the arrangement of the spaces inside the houses of Amman, the capital of Jordan, during the last century. It shows how privacy requirements are met through precise design that led to the public/private segregation when designing the interior spaces. Studying the spatial organisation at...
Citation Formats
Ş. Sezer Toraman, “Womanly Experience in Diasporic Spaces: Buchi Emecheta and Emine Sevgi Özdamar,” Ph.D. - Doctoral Program, Middle East Technical University, 2022.