İlköğretim Öğrencilerinin İnternet'te Bilgi Arama Davranışları

Download
2012
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin İnternet’e ilişkin tutumlarının, kullanım alışkanlıklarının, İnternet’te bilgi arama davranışlarının ve kaynak gösterme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için, biri özel biri devlet olmak üzere iki okulun sekizinci sınıf öğrencileri seçilmiştir. Toplam 149 öğrenciye anket uy­gulanarak öğrencilerin bilgisayar ve İnternet kullanma becerileri; İnterneti hangi amaçlarla nasıl kullandıkları; bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları; bilgi erişimde karşılaştıkları sorunlar; buldukları bilgiyi nasıl değerlendirdikleri; ödevlerinde nasıl kullandıkları ve kaynak gösterme konusunda farkındalıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular öğrencilerin bilgi erişimde İnterneti öncelikli ve yoğun kullandıklarını; İnternet’i güncel, kolay erişilebilir ve aranan her türlü bilginin bulunabileceği bir ortam olarak algıladıklarını; ancak İnternet ’ten ya da basılı kaynaklardan bulunan bilgileri ödevlerinde kullanırken kaynak belirtmeleri gerektiğine inanmadıklarını ortaya koymaktadır.
Türk Kütüphaneciliği

Suggestions

İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi için teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi
Işıksal Bostan, Mine; Aytekin, Emine(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin matematik dersi içinteknoloji kullanılmasına yönelik tutumlarını incelemektir. Daha özelde iseamaç, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersinde teknoloji kullanımınayönelik tutumlarının sınıf seviyesine ve cinsiyete göre değişiklikgösterip göstermemesini ortaya koymaktır.Bu araştırmanın katılımcılarınıAnkara’da bulunan üç devlet ve ortaokul öğrencilerioluşturmaktadır.Veriler, öğrencilerin matematik derslerinde teknolojikullanımına yönelik tutumlarını belirlem...
Modeling mixed clustered outcome data with missing variables
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2014-12-31)
Projenin amaci asagida siralanan karakteristiklere sahip ve biyolojiden genetige sosyolojiden psikolojiye kadar pek cok alanda karsimiza cikan veri turlerini analiz etmek icin bir model ve yontem gelistirmek. Sozkonusu verilerin ozellikleri 1) Denekler ortak bir takım durumlara birlikte mağruz kaldığı için bu deneklerden elde edilen veriler ilişkili (böylece bu ilişkili denekler birer küme (cluster) oluşturuyorlar), 2) Her deneğe dair birden fazla cevap verisi varr ve bu korelasyonlu cevap değişkenlerinin ...
An investigation of pre service mathematics teachers views and reflections about elementary mathematics classes instructional issues
Doğan Coşkun, Sümeyra; Işıksal Bostan, Mine; Koç, Yusuf (2013-01-01)
The purpose of this study was to investigate the nature of changes in pre-service mathematics teachers’ views and reflections about instructional issues in elementary mathematics classes as they progress in teacher education program. For this aim, 19 preservice mathematics teachers, making their observations in their cooperating schools for 3 months, wrote and submitted their reports. The reports were analyzed via content analysis. The results indicated that although there was commonality in the views and r...
Çocukların Sosyal Ağlarda Kişisel Bilgi Paylaşım Eğilimleri
Çağıltay, Kürşat; Kaşıkçı, Duygu Nazire; Kurşun, Engin; Karakuş Yılmaz, Türkan (2017)
Bu betimleyici çalışma, çocukların sosyal ağlarda kişisel bilgi paylaşım eğilimleri, sosyal ağları kullanma alışkanlıkları ve potansiyel riskli davranışlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma Türkiye'nin en büyük üç şehrinde (İstanbul, Ankara ve İzmir) gerçekleştirilmiş olup, veriler rastgele seçilen 9 ile 16 yaş aralığındaki sosyal ağ kullanıcısı 524 çocuk ve velileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Bu görüşmeler esnasında her çocuk ve yanında bulunan velisine 25 sorusu çocukların so...
Pre-service elementary mathematics teachers’ ways of thinking about rate of change in the context of a modeling activity
Kertil, Mahmut; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (2017-01-01)
As a part of a larger study aiming at developing pre-service teachers’ pedagogical knowledge about mathematical modeling, this study investigates pre-service elementary mathematics teachers’ ways of thinking regarding rate of change in the context of a modeling task on population growth. The participants of the study were 9 prospective middle school mathematics teachers in their senior year attending a public university. The study was conducted as a part of an undergraduate course on mathematical modeling f...
Citation Formats
S. Ekici, “İlköğretim Öğrencilerinin İnternet’te Bilgi Arama Davranışları,” Türk Kütüphaneciliği, pp. 78–96, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69307.