İlköğretim Öğrencilerinin İnternet'te Bilgi Arama Davranışları

Download
2012
Ekici, Selda
Özenç Uçak, Nazan
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin İnternet’e ilişkin tutumlarının, kullanım alışkanlıklarının, İnternet’te bilgi arama davranışlarının ve kaynak gösterme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için, biri özel biri devlet olmak üzere iki okulun sekizinci sınıf öğrencileri seçilmiştir. Toplam 149 öğrenciye anket uy­gulanarak öğrencilerin bilgisayar ve İnternet kullanma becerileri; İnterneti hangi amaçlarla nasıl kullandıkları; bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları; bilgi erişimde karşılaştıkları sorunlar; buldukları bilgiyi nasıl değerlendirdikleri; ödevlerinde nasıl kullandıkları ve kaynak gösterme konusunda farkındalıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular öğrencilerin bilgi erişimde İnterneti öncelikli ve yoğun kullandıklarını; İnternet’i güncel, kolay erişilebilir ve aranan her türlü bilginin bulunabileceği bir ortam olarak algıladıklarını; ancak İnternet ’ten ya da basılı kaynaklardan bulunan bilgileri ödevlerinde kullanırken kaynak belirtmeleri gerektiğine inanmadıklarını ortaya koymaktadır.

Citation Formats
S. Ekici and N. Özenç Uçak, “İlköğretim Öğrencilerinin İnternet’te Bilgi Arama Davranışları,” Türk Kütüphaneciliği, vol. 26, no. 1, pp. 78–96, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69307.