Modeling mixed clustered outcome data with missing variables

2014-12-31
Projenin amaci asagida siralanan karakteristiklere sahip ve biyolojiden genetige sosyolojiden psikolojiye kadar pek cok alanda karsimiza cikan veri turlerini analiz etmek icin bir model ve yontem gelistirmek. Sozkonusu verilerin ozellikleri 1) Denekler ortak bir takım durumlara birlikte mağruz kaldığı için bu deneklerden elde edilen veriler ilişkili (böylece bu ilişkili denekler birer küme (cluster) oluşturuyorlar), 2) Her deneğe dair birden fazla cevap verisi varr ve bu korelasyonlu cevap değişkenlerinin kimi sürekli kimi kesikli rassal değişken, 3) Çeşitli sebeplerden dolayı bu response verilerden bazilari missing.

Suggestions

Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek...
An investigation of pre service mathematics teachers views and reflections about elementary mathematics classes instructional issues
Doğan Coşkun, Sümeyra; Işıksal Bostan, Mine; Koç, Yusuf (2013-01-01)
The purpose of this study was to investigate the nature of changes in pre-service mathematics teachers’ views and reflections about instructional issues in elementary mathematics classes as they progress in teacher education program. For this aim, 19 preservice mathematics teachers, making their observations in their cooperating schools for 3 months, wrote and submitted their reports. The reports were analyzed via content analysis. The results indicated that although there was commonality in the views and r...
Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması
Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Uğur, Ömür; Hayfavi, Azize; Animoku, Abdulwahab Adinoyi(2015-12-31)
Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynak...
İlköğretim Öğrencilerinin İnternet'te Bilgi Arama Davranışları
Ekici, Selda (TURKISH LIBRARIANS ASSOC, 2012)
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin İnternet’e ilişkin tutumlarının, kullanım alışkanlıklarının, İnternet’te bilgi arama davranışlarının ve kaynak gösterme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için, biri özel biri devlet olmak üzere iki okulun sekizinci sınıf öğrencileri seçilmiştir. Toplam 149 öğrenciye anket uy­gulanarak öğrencilerin bilgisayar ve İnternet kullanma becerileri; İnterneti hangi amaçlarla nasıl kullandıkları; bilgi gereksinimleri ...
BOOLE FONKSİYONLARI, KODLAMA TEORİSİ VE KRİPTOGRAFİ
Özbudak, Ferruh; Tezcan, Cihangir; Çomak, Pınar; Tekin, Eda; Cenk, Murat(2015-12-31)
Proje konusu birbiri ile bağlantılı konular ile araştırma-geliştirme çalışmalarını içermektedir. Boole fonksiyonları, sonlu cisimler, sonlu ringler, dizayn teori, kodlama teorisi, cebirsel eğriler ve bunun gibi matematiğin alanlarıyla ilgileri ve bu alanlardaki problemler üzerinde çalışılması planlanmaktadır. Çalışma disiplinler arası bir çalışma olmakla birlikte, bu proje sonunda ulaşılacak yeni gelişmeler ve sonuçlar akademik literatürde rahatlıkla yer edinebilir. Elde edilecek sonuçlar özellikle güvenli ...
Citation Formats
Z. I. Kalaylıoğlu Akyıldız, “Modeling mixed clustered outcome data with missing variables,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58885.