Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Düşünce Özgürlüğüne İlişkin Tutumları

2013
Ekici, Selda
Yılmaz, Bülent
Bu çalışma ile, ileride sınıf öğretmeni olarak görev yapacak öğretmen adaylarının düşünce özgürlüğü konusundaki yaklaşımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıf lisans öğrencilerine anket uygulanmıştır. 100 öğrenciye uygulanan anket sonucuna göre, öğretmen adaylarının çoğu, üniversite eğitimine başlamadan önce düşünce özgürlüğü konusunda olumlu tutum geliştirmiş ve genel olarak aileleri ve çevreleri bu konuda olumlu katkı sunmuştur. Öğretmenlerin bu konudaki etkisi ise yeterli görülmemiştir. Üniversite eğitimleri sırasında düşünce özgürlüğü konusunda kısmen bilinçlenmişlerdir. İleride yetiştirecekleri öğrencilerin düşünce özgürlüğü konusundaki tutumlarına yapacakları etkinin öneminin farkında olmaları ise araştırmanın olumlu sonuçlarındandır.
Citation Formats
S. Ekici and B. Yılmaz, “Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğrencilerinin Düşünce Özgürlüğüne İlişkin Tutumları,” vol. 14, no. 1, pp. 17–36, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69309.