Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler

Download
2011
Yılmaz, Bülent
Ekici, Selda

Suggestions

Çocuk İstismarı / İhmali ve Depresif Semptomatoloji: Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolü
Ünal Elif ; Gençöz, Tülin (2019-01-01)
Son dönemlerde, çocuk istismarı / ihmalinin erişkinlik döneminde psikopatolojinin gelişimini nasıl öngördüğünü anlamaya yönelik çalışmaların sayısında artış bulunmaktadır. Bu çalışmalar daha çok bu ilişkide etkili olan mekanizmalarının saptanması ve değerlendirmesi üzerine odaklanmaktadır. Bu bakımdan, şema terapi, erken dönem uyumsuz şemalar aracılığıyla yetişkin dönem psikopatolojisi ve çocukluk istismarı ve ihmalin arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Mevcut çalışmada, üniversite öğrencileri örnekleminde ...
Çocuklarda Algılanan Motor Yeterlilik Envanterinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması.
Mülazimoğlu Balli, Özgür; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2019-06-19)
Çocuklarda Dil Anlama Süreçleri
Özge, Duygu (Koç Üniversitesi Yayınları, 2018-01-01)
Çocuk Edebiyatı
Olgan, Refika (null, 2013-01-01)
Çocuk ve Yaşlı Bakıcıları: Enformel Sektördeki Kadınlar
Rittersberger, Helga İda; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel ( İletişim Yayınevi, 2012-01-01)
Citation Formats
B. Yılmaz and S. Ekici, “Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler,” Türk Kütüphaneciliği, pp. 545–552, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69310.