Çocuk Bakıcısı ve Ailenin İlişkisi

2021-01-01

Suggestions

Çocuk ve Ergenler
Erdur Baker, Özgür (PDR, 2017-01-01)
Çocuk Edebiyatı
Olgan, Refika (null, 2013-01-01)
Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler
Yılmaz, Bülent; Ekici, Selda (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2011)
Çocuk, Aile, Sağlık Çalışanı ve Eğitimci Gözüyle Kronik Hastalıklı Çocukların Oyun Hakkı
Öztürk Kahriman, Deniz; Olgan, Refika (null; 2011-04-07)
Çocukların Sosyal Ağlarda Kişisel Bilgi Paylaşım Eğilimleri
Çağıltay, Kürşat; Kaşıkçı, Duygu Nazire; Kurşun, Engin; Karakuş Yılmaz, Türkan (2017)
Bu betimleyici çalışma, çocukların sosyal ağlarda kişisel bilgi paylaşım eğilimleri, sosyal ağları kullanma alışkanlıkları ve potansiyel riskli davranışlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma Türkiye'nin en büyük üç şehrinde (İstanbul, Ankara ve İzmir) gerçekleştirilmiş olup, veriler rastgele seçilen 9 ile 16 yaş aralığındaki sosyal ağ kullanıcısı 524 çocuk ve velileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Bu görüşmeler esnasında her çocuk ve yanında bulunan velisine 25 sorusu çocukların so...
Citation Formats
N. Akay and B. Şahin Acar, “Çocuk Bakıcısı ve Ailenin İlişkisi,” TÜRK PSIKOLOJI YAZILARI, vol. 24, no. 47, pp. 97–111, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.31828/tpy1301996120210121m000034.