ODTÜ Kütüphanesi mentorluk uygulaması

2019-3-29

Suggestions

ODTÜ İktisat Bölümü: Yarım yüzyılı aşan bir süreden bazı gözlemler
Görün, Fikret (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Amerikan üniversite modeline benzer bir yapıyla kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin İktisat Bölümü, özgün bir tarihçeye sahiptir. 1960’lardan itibaren Türkiye’deki iktisat öğretimini yapı, biçim ve içerik yönünden önemli ölçüde etkilemiştir. Yazı, bu etkileri, yazarın da birebir tanıklığıyla anlatmaya çalışmaktadır.
New space organization and development alternatives in METU-Tech (METU Technopolis)
Ekiz, Cem; Işık, Oğuz; Department of City and Regional Planning (2006)
The analysis of METU-Technopolis buildings and their space organizations indicates that there are two kinds of designing and planning tendencies in METU-Tech. One of them is Northern European and other one is North American Type of office which are also known as two important office designing approaches in the world. Northern European and North American Type of office organizations have different approaches in shaping office space. While Northern European type places far more emphasis on using office space ...
ODTÜ Merkez Yerleşke 3 Boyutlu Veri Tabanı Oluşturma
Çetin, Yasemin; İpekoğlu, Esma; Yıldırım, Yakup; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Özdemir, Okan Bilge; Düzgün, Hafize Şebnem; Dalgıç, Ceylan(2017-12-31)
Bu proje ile ODTÜ merkez yerleşkesinin yerden ve havadan yüksek çözünürlükle veri çekiminin gerçekleştirilmesi ve bu veriden 3 boyutlu veri modellerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında elde edilecek veri ve bu verinin kullanıcılara sunumu için oluşturulacak altyapı birçok alanda kullanımı olacak niteliktedir. Özellikle; çevre, inşaat, coğrafi bilgi sistemleri, şehir ve bölge planlama, bilişim sistemleri, ulaşım sistemleri, enerji verimliliği gibi alanlardaki akademik çalışmaların ihtiyacını k...
ODTÜ Eymir Gölü Bozkır ve Orman Ekosistemleri Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması ve Koruma Zonlarının Belirlenmesi
Beklioğlu, Meryem; Bilgin, Cemal Can; Doğan, Musa; Karaçetin, Evrim; Akalın, Melda; Özgencil, Ibrahim Kaan; Eren, Metin; Kirdök, Idil; Özoğul, Yaren; Uçar, Birkan; Kuşcuoğlu, Ecem; Çiğdem, Cansu; Tatli, Murat; Akgün, Yağmur; Barut, Mehmet Onur; Tank, Umut; Baştürk, Seda; Tohumcu, Begüm Ece; Yaprak, Gencer; Çelik, Berivan; Karateke, Nuray; Yükrük, Can(2018-12-31)
ODTÜ Arazisi için daha uygun yönetim planları önermek adına Eymir Gölü Bozkır ve Orman Ekosistemleri Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması ve Koruma Zonlarının Belirlenmesi
The end of a tradition : how the classical turned into Burlesque
Karacasu, Barış; Grünberg, David; Department of Philosophy (2007)
During the creation or invention of literary canon some texts are excluded with respect to the aims of the historians. This thesis analyses the process of exclusion in a historical context and tries to show how those texts are related to literary canon or socalled traditional-classical literature by means of intertextuality. It focuses on the burlesque pieces of literature of the 18th century and how they are composed with regard to the genres and forms they are transforming.
Citation Formats
S. Ekici, “ODTÜ Kütüphanesi mentorluk uygulaması,” Türk Kütüphaneciliği, pp. 24–42, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69312.