Hide/Show Apps

ODTÜ Merkez Yerleşke 3 Boyutlu Veri Tabanı Oluşturma

2017-12-31
Çetin, Yasemin
İpekoğlu, Esma
Yıldırım, Yakup
Akkar Ercan, Zübeyde Müge
Özdemir, Okan Bilge
Düzgün, Hafize Şebnem
Dalgıç, Ceylan
Bu proje ile ODTÜ merkez yerleşkesinin yerden ve havadan yüksek çözünürlükle veri çekiminin gerçekleştirilmesi ve bu veriden 3 boyutlu veri modellerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında elde edilecek veri ve bu verinin kullanıcılara sunumu için oluşturulacak altyapı birçok alanda kullanımı olacak niteliktedir. Özellikle; çevre, inşaat, coğrafi bilgi sistemleri, şehir ve bölge planlama, bilişim sistemleri, ulaşım sistemleri, enerji verimliliği gibi alanlardaki akademik çalışmaların ihtiyacını karşılayacağı değerlendirilmektedir. Standartlara uygun ve kataloglanmış detaylı veri altlıkları elde edilip değişik alanlarda gerçekleştirilen tez ve akademik çalışmalar için üniversitemiz bünyesinde kullanıma sunulması planlanmaktadır. Daha dar kapsamlı (bina veya sınırlı/küçük alan) çekimlerle elde edilen verilerde karşılaşılan problemlerin giderilip, çekim kalitesinin (görüntü alma teknolojisi, kullanılan lens ve GPS sistemi) farklı çalışma alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikte olmasını garanti altına alan veri altlıkları oluşturulması hedeflenmektedir. Bu projede hedeflenen veri altlıkları mevcut veya yürüyen projelerin ürettikleri verilerle bütünleştirilebilecek nitelikte olacaktır. Ayrıca, bu veri kullanılarak oluşturulacak görsel altlıklar ve sistemler üniversite tanıtımı için ve öğrenciler, personeller ve ziyaretçiler tarafından kullanılabilecektir. Elde edilecek veri altlıkları ve sistemler ODTÜ-TSK MODSİMMER bünyesinde servis edilecektir.