ODTÜ İktisat Bölümü: Yarım yüzyılı aşan bir süreden bazı gözlemler

Download
2013-8-1
Görün, Fikret
Amerikan üniversite modeline benzer bir yapıyla kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin İktisat Bölümü, özgün bir tarihçeye sahiptir. 1960’lardan itibaren Türkiye’deki iktisat öğretimini yapı, biçim ve içerik yönünden önemli ölçüde etkilemiştir. Yazı, bu etkileri, yazarın da birebir tanıklığıyla anlatmaya çalışmaktadır.

Citation Formats
F. Görün, “ODTÜ İktisat Bölümü: Yarım yüzyılı aşan bir süreden bazı gözlemler,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 40, no. 2, pp. 239–246, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/659/322.