A primary investigation of nutrient residues on the soils of citrus orchards in Güzelyurt

Download
2013-5
Forsuh, Peter Atungsiri
The non-point (defused) source pollution of agrochemicals on soils; surface water and ground water may be a driving force of environmental degradation and may also pose risks to human health. This thesis seeks to address concerns about environmental sustainability in agriculture systems by undertaking a first baseline study of agrichemical residues - such as nitrate, nitrite, potash, and phosphates - on the soils of citrus orchards in Guzelyurt district. The methods applied in this study are both quantitative and qualitative chemical analysis of soils samples taken at the end of the citrus farming season in April, 2012. Three classes of orchards were investigated for the concentrations of fertilizer residues in the soil of citrus in Guzelyurt. Ten orchards and 29 sample points were investigated. The orchards included inorganic orchards (receiving fertilizers),organic orchards (receiving organic manures) and an abandoned orchard (which served as a control). Soil samples were randomly collected and brought to the laboratory and analyzed by spectrophotometry and flame photometry. Following the conduct of laboratory analysis a profile of agrichemical residues in soil representing the citrus orchard soils of the Guzelyurt district was identified. Mean residue ranges were found in fertilized orchards for nitrate 15.8 to 20.50 mg/l, nitrite 0.05 mg/l, phosphate 0.15 to 0.34 mg/l and potash 0.79 to 1.49 mg/l across soil depths from 0 to 90 cm. Mean ranges for organic orchards were found to be, nitrate 7.00 to 30.55 mg/l, nitrite 0.03 to 0.05 mg/l, phosphate 0.01 to 0.15 and potash 0.64 to 1.39 mg/l across soil depths from 0 to 90 cm. These results can form the baseline measures for any future studies.

Suggestions

A new and stereospecific synthesis of an inositol analogue: bis-homoinositol
Kara, Y; Balcı, Metin (2003-03-17)
The photooxygenation of trans-8-(acetyloxy)bicyclo[4.2.0]octa-2,4-dien-7-yl acetate afforded the bicyclic endoperoxide. Reduction of the endoperoxide with thiourea followed by acetylation gave the corresponding tetraacetate. The KMnO4 oxidation of the tetraacetate followed by acetylation gave dihydroxytetraacetate Ammonolysis of tetraacetate afforded the bis-homoinositol, bicyclo[4.2.0]octane-2,3,4,5,7,8-hexol.
Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında marka sadakati için bir model denemesi
Gölbaşı-Şimşek, Gülhayat; Noyan, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Yapısal Eşitlik Modelleri aracılığıyla marka sadakatine etki eden unsurların belirlenmeye çalışıldığı bu makalede marka sadakati, güven, müşteri memnuniyeti, algılanan ürün değeri, algılanan kalite, müşteri beklentileri ve marka imajı latent değişkenleri için ölçme modeli kurulduktan sonra bu latent değişkenler arasındaki eşanlı ilişkiler belirlenmiş ve Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında, cep telefonu markaları için bir marka sadakati modeli oluşturulmuştur. 770 cep telefonu kullanıcısına (üniversite ...
A numerical study on MHD mixed convection flow with a solid body
Bozkaya, Canan(2014-12-31)
Bu projede, kare kesitli bir oyuk içerisinde, dışarıdan uygulanan manyetik alan etkisinde olan magnetohidrodinamik (MHD) birleşik (doğal ve zorlanmış) konveksiyonla ısı transferi ve laminer akış sayısal olarak incelenecektir. Oyuğun karşılıklı iki kenarı farklı sıcaklıklara maruz kalırken, diğer kenarları yalıtımlıdır ve bir kenarı hareketli olarak alınmaktadır. Ayrıca, oyuğun içine kare şeklinde bir blok yerleştirilerek, bu engelin oyuktaki birleşik konveksiyon ısı transferine etkileri araştırılacaktır. İ...
Gözenekli Malzemelerde Akış ve Kütle Taşınımının Modellenmesi
Koku, Harun; Tanriseven, Gülbin(2015-12-31)
Gözenekli bir ortamda akış ve kütle transferi, ortamınmikro-düzeydeki yapısıyla doğrudan ilgilidir.Bilgisayarlı hesaplama kapasitesindeki gelişmeler sayesinde, Lattice-Boltzmann ve random walk simülasyonları gibi mezoskopik metotlar kullanılarak materyallerin yüksek çözünürlüklü 3D yapılarını modellemek mümkün olmaktadır.Bu araştırmanın amacı, doğrudan resimleme temelliyaklaşımların gözenekli malzemeler içinkullanılabilmesini sağlayacak bütünleşik deneyseltekniklerin ve yazılımların geliştirilmesidir. Buçal...
Güney Karadeniz’de (Sinop) 2002-2004 Yıllarında Mesozooplankton Mevimselliği
Üstün, Funda; Bat, Levent; Şahin, Fatih; Satılmış, Hasan Hüseyin; Birinci Özdemir, Zekiye; Kıdeyş, Ahmet Erkan (null; 2016-05-30)
Mevcut çalışmada, Sinop İç Liman’da (güney Karadeniz) belirlenen zooplanktonun aylık bolluğu, bioması ve taksonomik kompozisyonu 2002-2004 yıllarında incelenmiştir.Zooplankton örneklemeleri aylık olarak dikey çekim yöntemiyle standart tip plankton kepçesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (210μm ağ göz açıklığı ve 50 cm kepçe ağız açıklığı).Mevcut çalışmada, toplam 27 zooplankton grubu tanımlanmıştır. Mesozooplanktonun en yüksek bolluk değeri Şubat 2003’te (193 500 birey m-2) Pseudocalanus elong...
Citation Formats
P. A. Forsuh, “A primary investigation of nutrient residues on the soils of citrus orchards in Güzelyurt,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2013.