Afetlerde Psikolojik Destek : Okul ve Travma

2020-9-16

Suggestions

Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama; İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Özyetgin Altun, Ayşe; Öğdül, Hürriyet Gülsün (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Araştırmanın temel sorusu Türkiye’de kent planlamanın afet riski azaltımı ve yönetimi (ARAY) sürecinde etkin rol alıp almadığıdır. 1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri Türkiye’deki plansız kentleşme sorunun büyük acılara ve ekonomik kayba neden olabileceğini çarpıcı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda sadece acil durum müdahalesi yöntemi ile afetlere karşı ne kadar hazırlıksız kalındığı anlaşılmıştır. Ardından geçen yaklaşık yirmi yıllık süreçte Türkiye’de ARAY kabulleri uluslararası perspektifle paralel...
An evolutionary methodology for conceptual design
Güroğlu, Serkan; Erden, Abdülkadir; Department of Mechanical Engineering (2005)
The main goal of this thesis is the development of a novel methodology to generate creative solutions at functional level for design tasks without binding solution spaces with designers̕ individual experiences and prejudices. For this purpose, an evolutionary methodology for the conceptual design of engineering products has been proposed. This methodology performs evaluation, combination and modification of the existing solutions repetitively to generate new solution alternatives. Therefore, initially a rep...
Engelliler ve Afet
Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2020)
On urban architecture
Kömez, Esin; Aközer, Emel; Restoration in Department of Architecture (2009)
The term “urban architecture” has different meanings and is open to many interpretations. This thesis aims to highlight and further elaborate some definitions of “urban architecture” in which it is mainly characterized as architecture in the urban context. The Second Volume of Harvard Architecture Review on “Urban Architecture” is referred as a main source in discussing the content of the term. The concept of “urban architecture” can be identified in several theoretical contributions to the field of archite...
Acquisition of field data for agricultural tractor
Koyuncu, Atayıl; Adalı, Orhan; Department of Mechanical Engineering (2006)
During the operations of an agricultural tractor, front axle and front axle support encounter the worst load conditions of the whole tractor. If the design of these components is not verified by systematic engineering approach, the customers could face with sudden failures. Erkunt Agricultural Machinery Company, which is located in Ankara, has newly designed and manufactured the front axle support of its agricultural tractors. In this study, the design of 2WD (Wheel Drive) Erkunt Bereket Agricultural Tracto...
Citation Formats
Ö. Erdur Baker and Z. Yıldırım, “Afetlerde Psikolojik Destek : Okul ve Travma,” 00, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=288.