Afetlerde Psikolojik Destek : Okul ve Travma

2020-9-16

Suggestions

Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama; İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Özyetgin Altun, Ayşe; Öğdül, Hürriyet Gülsün (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Araştırmanın temel sorusu Türkiye’de kent planlamanın afet riski azaltımı ve yönetimi (ARAY) sürecinde etkin rol alıp almadığıdır. 1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri Türkiye’deki plansız kentleşme sorunun büyük acılara ve ekonomik kayba neden olabileceğini çarpıcı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda sadece acil durum müdahalesi yöntemi ile afetlere karşı ne kadar hazırlıksız kalındığı anlaşılmıştır. Ardından geçen yaklaşık yirmi yıllık süreçte Türkiye’de ARAY kabulleri uluslararası perspektifle paralel...
An evolutionary methodology for conceptual design
Güroğlu, Serkan; Erden, Abdülkadir; Department of Mechanical Engineering (2005)
The main goal of this thesis is the development of a novel methodology to generate creative solutions at functional level for design tasks without binding solution spaces with designers̕ individual experiences and prejudices. For this purpose, an evolutionary methodology for the conceptual design of engineering products has been proposed. This methodology performs evaluation, combination and modification of the existing solutions repetitively to generate new solution alternatives. Therefore, initially a rep...
Engelliler ve Afet
Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2020)
On urban architecture
Kömez, Esin; Aközer, Emel; Restoration in Department of Architecture (2009)
The term “urban architecture” has different meanings and is open to many interpretations. This thesis aims to highlight and further elaborate some definitions of “urban architecture” in which it is mainly characterized as architecture in the urban context. The Second Volume of Harvard Architecture Review on “Urban Architecture” is referred as a main source in discussing the content of the term. The concept of “urban architecture” can be identified in several theoretical contributions to the field of archite...
The Relationship between maternal gatekeeping and parental warmth through the mediating role of traditional motherhood
Aytaç, Fatma Kübra; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Department of Sociology (2018)
The current study aims to identify sociological aspects of maternal gatekeeping, and to examine the relationship between the parental warmth and maternal gatekeeping through the mediator role of traditional motherhood. In this study, the ins and outs of the mother-child relationship in the first years of life are discussed, as an institutionalised and reproduced role attributed to the woman having a child, not as a result of being biologically a mother, in the light of two fundamental approaches: Symbolic I...
Citation Formats
Ö. Erdur Baker and Z. Yıldırım, “Afetlerde Psikolojik Destek : Okul ve Travma,” 00, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=288.