Microsoft Excel 2010 Eğitimi Destek Materyalleri

2015
Anonymous

Suggestions

Microsoft Word 2010 Eğitimi Destek Materyalleri
Anonymous(2013)
Adobe Flash CS3 Yazılımı ile Öğretim Materyali Geliştirme
Anonim(2010-3-05)
Java ile Nesne Yönelimli Programlama II
Koçyiğit, Altan(2010)
Bu ders Java programlama dili kullanarak nesneye dayalı programlama hakkındaki konuları kapsar. Java programlama dilinin temelleri verilir, Java kütüphaneleri kullanılarak, Java dilinin nesneye dayalılık özellikleri anlatılır. Bu kütüphanedeki nesnelerle çalışma yöntemleri aktarılır. Dersin sonunda katılımcıların nesneler yaratma ve Java dilinde programlar yazabilme yeteneklerini kazanmış olması beklenir.
Java ile Nesne Yönelimli Programlama I
Koçyiğit, Altan(2009)
Bu ders Java programlama dili kullanarak nesneye dayalı programlama hakkındaki konuları kapsar. Java programlama dilinin temelleri verilir, Java kütüphaneleri kullanılarak, Java dilinin nesneye dayalılık özellikleri anlatılır. Bu kütüphanedeki nesnelerle çalışma yöntemleri aktarılır. Dersin sonunda katılımcıların nesneler yaratma ve Java dilinde programlar yazabilme yeteneklerini kazanmış olması beklenir.
The effect of computer assisted instruction on eight grade students’ permutation-combination-probability achievement and attitudes towards computer assisted instruction
Kapucu, Tuğba; Batmaz, İnci; İlk Dağ, Özlem; Department of Statistics (2016)
The purpose of this study was to examine the effects of computer assisted instructional material prepared in R programme, on eight grade students’ permutation-combination and probability achievement and attitudes towards computer assisted learning. In this study, we have survey data for 74 randomly selected students which consists of 45 highly correlated explanatory variables with different measurement levels to model whether CAI material has been effective or not. For data reduction, we firstly presented p...
Citation Formats
Anonymous, “Microsoft Excel 2010 Eğitimi Destek Materyalleri,” 00, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70077.